Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2020 5 vasario

Vasario 3 dieną Kalnėnų progimnazijos bendruomenė: mokyklos administracija, mokytojai, darbuotojai, mokiniai ir tėvai  dalyvavo strateginio planavimo mokymuose, kuriuos moderavo  Vygandas Pikčiūnas – lektorius, asmenybės ugdymo  mokytojas. Mokymų metu buvo atliekami praktiniai  užsiėmimai, mokoma,  kaip išskirti mokyklos bendruomenės stiprybes ir silpnybes, galimybes ir grėsmes. Mokėmės parengti mokyklos strategiją, atsižvelgiant į viziją, misiją ir tikslus. Bendradarbiaudami grupėse, dalindamiesi gerąja patirtimi sukūrėme mokyklos viziją  pagal strateginę orientaciją, vaizdinį, išskirtinumą, pagrįstumą ir ambicijas. Nusiteikimas, pozityvi aplinka ir kolegialumas padėjo įgyvendinti iškeltus mokymų tikslus ir tęsti darbus kuriant strateginį mokyklos planą. Tęstiniai darbai, pasiūlymai ir  uždaviniai bus aptariami tėvų susirinkimų metu, mokyklos tarybos posėdyje.

110 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien