Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2020 23 lapkričio

Lapkričio mėnesį Mažeikių Kalnėnų progimnazijos specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniai dalyvavo virtualioje darbų parodoje „Stebuklingas figūrų pasaulis“. Šios parodos organizatoriai – Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba. Mokiniai kūrė paveikslus iš geometrinių figūrų.

Padėkos raštais už dalyvavimą parodoje apdovanoti šie mokiniai: Lukas Kupliauskas (4b kl.), Samanta Zavadzkaitė (4a kl.), Gabrielė Stepanenko (4a kl.) bei juos ruošusios progimnazijos švietimo pagalbos specialistės: specialioji pedagogė S. Adomavičienė ir psichologo asistentė D. Gerikienė.

44 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien