2021 7 spalio
Minėjimai

Spalio 7 d. Kalnėnų būrio jaunieji šauliai dalyvavo Sedos kautynių minėjime ir atliko savo pilietinę pareigą. Būrio vadas mokytojas Stasys Pauliukas džiaugiasi ir didžiuojasi naujaisiais būrio nariais – penktų klasių mokiniais.

42 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien