Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2022 7 kovo

Kalnėnų progimnazijos ketvirtų klasių mokiniai su anglų kalbos mokytojomis Edita Piilberg ir Jolanta Meiryte-Stuge dalyvauja dvišaliame projekte „Friendly to the earth“ (Estija, Lietuva). Projekto tikslas –  supažindinti mokinius su darnaus vystymosi tikslais, žiedinės ekonomikos principais, suprasti jų svarbą, stiprinti ugdytinių sąmoningumą ir supratimą. Abiejų šalių mokytojos mokiniams, naudodamos „Kahoot“ įrankį, paruošė mokomąją medžiagą-testus tema „We are Recycling“ („Mes rūšiuojame“). Mokiniai papildė žinių bagažą, turėjo galimybę integruoti žinias.

Šis projektas yra Mažeikių r. sav. daugiašalio projekto „Žiedinis atliekų tvarkymas“ pasekmė. Mažeikių r. sav. mero patarėjo Virgilijaus Radvilo iniciatyva Kalnėnų progimnazija užmezgė partnerystę su Roosna-Alliku pradine mokykla (Estija), kuri yra Paidė mieste (šis miestas yra Mažeikių miesto partneris).

27 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien