Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2018 20 kovo

2018 m. kovo 14 d. pradinių klasių mokiniai pristatė projektus apie Lietuvą garsinančius žmones. Mokiniai atidžiai klausėsi pristatymų apie poetus ir rašytojus: Ramutę Skučaitę, Antaną Vienažindį, Praną Mašiotą, Vytautą Tamulaitį, Kęstutį Kasparavičių, Vytautą V. Landsbergį, Anzelmą Matutį. Įdomiai mokiniai pasakojo apie dailininkus Alfonsą Dargį, Antaną Žmuidzinavičių, dailininką ir kompozitorių Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Patiko mokiniams pristatymai apie kompozitorius Vytautą Klovą, Ramintą Šerkšnytę, Giedrių Kuprevičių. Renginys buvo viena iš tarptautinio projekto ERASMUS +K2 veiklų.

69 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien