Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2021 7 birželio

2021 m. birželio 3 d.  Kalnėnų  progimnazijoje vyko patyriminio ugdymo diena integruojant STEAM veiklas. 5–8 klasių mokiniai savo kūrybines idėjas galėjo įgyvendinti atlikdami įvairių mokomųjų dalykų projektines, patyrimines, eksperimentines ir menines veiklas, turimas teorines žinias pritaikyti praktiškai bei integruoti STEAM. Pasirinkimas buvo didelis.

Gamtos mokslų pamokose mokiniai domėjosi, kaip sudarytos medžiagos, sutinkamos kasdieniame gyvenime, konstravo šių medžiagų atomų ir molekulių modelius iš pasirinktų priemonių: lego kaladėlių, plastelino, popieriaus ar IT programų pagalba, atliko įdomiuosius bandymus: gamino „Burbuliuojančią lavos lempą”, fotografavo ir filmavo jos veikimą, stebėjo paslaptingą vandens pabėgimą, atliko įelektrinimo ir atmosferos slėgio įrodymo bandymus, tyrė savo gyvenamosios vietos biologinę įvairovę. Mokinių laukė ir 6 LEGO kaladėlių iššūkis.

Technologijų pamokose mokiniai susipažino su kalvyste, metalo plastika: kaip metalas kalamas, lenkiamas, sukamas, tempiamas. Prisiminė pagrindines etiketo taisykles, stalo serviravimo elementus, kūrė augalų kompozicijas ir ornamentus iš maisto produktų.

Dailės pamokose buvo diskutuojama, ką jaučia to paties amžiaus vaikas, tapęs žiauraus įvykio įkaitu? Piešdami ar konstruodami traukinio vagoną vaizdavo emocijas, išgyvenimus, lūkesčius ar viltis.

Tiksliųjų mokslų pamokose buvo ieškoma penkių paieškos „gudrumų“ Google sistemoje ir tyrinėjami gauti rezultatai,  mokiniams buvo pasiūlyta kieme, gamtoje rasti ir nufotografuoti lygiagrečias tieses perkirstas kirstine.

Lietuvių, anglų ir rusų kalbų pamokose mokiniai fotografavo pasirinktą debesų fragmentą, rinkosi augalą ar gyvūną, jį fotografavo ir kūrė dalykinį ir meninį aprašymą, prisiminė mokyklos taisykles jas vertė į anglų kalbą ir apipavidalino, kūrė dialogus, kaip išsiųsti siuntinį, gamino popierinius laikrodžius, mokėsi pasakyti ir laikrodyje nustatyti nurodytą laiką, mokiniai pristatė savo mėgstamiausią labdaros organizaciją, kurioje norėtų savanoriauti.

Mokiniams buvo pasiūlyta virtualiai pakeliauti po Lietuvą ir parašyti 8–10 sakinių apie pasirinkto Lietuvos miesto įžymias vietas, sudaryti kelionių žemėlapį, jame pažymėti vietas, kurios minimos skaitytame interviu.

Socialinių mokslų pamokose mokiniai domėjosi tautų įvairove pasaulyje ir Lietuvoje, sudarė lenteles, kūrė žemėlapius, rinko medžiagą apie pasirinktą baroko statinį Europoje, naudodamiesi IT, kūrė pasirinkto statinio pristatymą–informacinį lankstinuką, naudodamiesi zeoob.com. Iš namuose randamų medžiagų kūrė Lietuvos simbolius – vėliavą, herbą, Vytį, Gediminaičių stulpus, fotografavo, dalinosi su bendraklasiais. Naudodamiesi IT, mokėsi dirbti su canva.com tinklapiu, buvo mokomi istoriją suderinti su grafiniu dizainu ir kūrė plakatus apie pasirinktą dievybę.

Tikybos pamokose iš gamtinės medžiagos kūrė bažnyčios ženklus, simbolius. Etikos pamokose  iš antrinių žaliavų kūrė įvairius darbelius „Antrines žaliavas paverskime kūriniais ir saugokime gamtą“.

Mokiniai, dalyvaudami patyriminio ugdymo dienos veiklose, ne tik įgijo naujų dalykinių žinių, patobulino savo asmenines ir bendrąsias kompetencijas, bet ir prisilietė prie įvairių profesijų: mokslininko, ekologo, konstruktoriaus, fotografo, dailininko, IT specialisto, virtuvės šefo, kalvio.

STEAM diena – tai galimybė mokiniams ir mokytojams pasitelkti kūrybiškas idėjas ir meistriškumą, pakilti iš kasdieninių pamokų į idėjomis mirgantį  patyriminį pasaulį. Taip kuriama atvira naujoms idėjoms ir patirtims mokykla.

STEAM koordinatorė chemijos mokytoja Snieguolė Vitkevičienė

56 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien