Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2023 3 gegužės
Veiklos

Atsižvelgiant į tai, kad 2022 metai buvo paskelbti Žemaičių kalbos metais, mūsų progimnazijos penktokų komandos buvo pakviestos dalyvauti Telšių „Atžalyno“ progimnazijos organizuotame renginyje „Esam žemaite“. Jo tikslas – suteikti žinių apie Žemaitijos krašto herbo simboliką, tautinio kostiumo išskirtinumą, žodyną, papročius, tradicijas.

Jau nuo pirmų autentiška žemaičių tarme ištartų vakaronės vedėjos mokytojos Danguolės Eirošienės žodžių pasijutome tikrame Žemaitijos kaime. Telšių „Atžalyno“ progimnazijos ugdytiniai deklamavo eilėraščius žemaičių tarme, dainavo, pakvietė žaisti žaidimus, net pašokti bei pasivaržyti atsakinėjant į klausimus apie žemaičių tarmės išskirtinumą.

Esame dėkingi Telšių „Atžalyno“ progimnazijos administracijai, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms už suorganizuotą renginį. Tikime, jog, būdami kartu ir tiesdami abiejų mokyklų bendradarbiavimo „Patirties tiltus“ puoselėsime savo tautos, krašto kultūrą, užauginsime pilnavertį, kūrybišką, savo Tėvyne besididžiuojantį, mylintį žmogų.

45 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien