Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2019 25 balandžio
Informacija

Rekvizitai 2% paramai:
Gavėjo tipas: 2
Gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 190160653
Mokesčio dalies paskirtis: KALNĖNŲ PAG. MOKYKLAI

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 2 proc. GPM paramos galimybe, 2018 metais paramą skyrėte mūsų mokyklai. Šiais metais, Jūsų skirta parama panaudota aktų salės atnaujinimui, nupirktos aktų salės užuolaidos. Sieksime ir toliau atnaujinti bei modernizuoti edukacines ir mokymo(si) erdves.

Jūs labai padėsite savo vaiko mokyklai, jeigu skirsite 2 procentus GPM ir šiais metais. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę.

Rekvizitai 2% paramai:
Gavėjo tipas: 2
Gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 190160653
Mokesčio dalies paskirtis: KALNĖNŲ PAG. MOKYKLAI

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio dalį skirti mokyklai, reikia užpildyti specialų formos FR0512 v.4 prašymą.

Tai galite padaryti keliais būdais:

PIRMAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir pateikti 2% formos FR0512 v.4 prašymą internetu:

Užpildykite FR0512 V4 formą elektroninio deklaravimo sistemoje EDS
arba

Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.

Atidarykite ir užpildykite formą FR0512 v.4. Duomenis apie mokyklą žr. aukščiau.

Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. gegužės 1 d.

ANTRAS BŪDAS. Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos arba mūsų mokyklos svetainės  FR0512 v.4 prašymą ir atsispausdinkite jį.

  1. Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo asmens kodą, telefoną, vardą, pavardę, adresą.
  2. Pažymėkite mokestinį laikotarpį (2018), pažymėkite 6S laukelį (mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą) ir nurodykite, kokį mokesčio dalies dydį (2 ar  1 procentą) skiriate mokyklai.
  3. Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.
  4. Užpildytą FR0512 v.4 formą  išsiųskite  paštu iki 2019 m. gegužės 1d. adresu:
    Deklaracijų tvarkymo skyrius, Druskininkų AVMI, Neravų g. 8, Druskininkai, LT-66257

Iškilus neaiškumams pagalbos galite kreiptis į klasės auklėtoją.
Skirdami paramą mokyklai, skiriate ją savo vaikui. Tikimės, kad neliksite abejingi!
Dėkojame už Jūsų gerumą ir bendradarbiavimą.
Mokyklos direktorė  Regina Arbatauskienė

52 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien