Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2019 15 spalio

ES paramos projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“


Mažeikių Kalnėnų progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).
1–8 klasių mokinių aprūpinimas gamtos mokslų priemonėmis suteikia galimybę daugiau dėmesio skirti gamtos stebėjimui, tyrinėjimui. Įdomūs bandymai atliekami ne tik klasėse, bet ir kitose erdvėse: mokyklos kieme, parke, prie upės. Tokios pamokos mokiniams yra įdomios ir įsimintinos.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Projekto trukmė: 2014–2020 metai.
Daugiau informacijos apie projektą rasite:
https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/
http://www.vedlys.smm.lt/

114 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien