Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2023 13 birželio

Mažeikių Kalnėnų progimnazija ir Telšių „Atžalyno“ progimnazija bendradarbiauja įvairiais lygmenimis: vadovai, mokytojai ir mokiniai. Birželio 13 d. Kalnėnų progimnazijos Mokinių atstovybės nariai (koordinatorė direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Augustanavičiūtė) vyko į Telšius ir susitiko su bičiuliais. Veiklos buvo įsimintinos ir auginančios jauną žmogų: gvildentos partnerystės idėjos bendroms veikloms, ugdyti komandinės veiklos gebėjimai, stiprinta pažinimo kompetencija.
Nuoširdi padėka Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Mokinių tarybai, vadovams!

34 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien