Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2021 26 lapkričio
Veiklos

Lapkričio 25 d. progimnazijos Mokinių atstovybės (MA) ir aktyvių mokinių komanda dalyvavo Šalies progimnazijų mokinių savivaldų atstovų nuotoliniame forume, kurio tikslas – skatinti Lietuvos progimnazijų mokinių savivaldų bendradarbiavimą, ieškant inovatyvių bendros veiklos formų besikeičiančių ugdymo(si) sąlygų kontekste.

40 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien