Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2018 30 spalio

Šių metų spalio 30 d. Mažeikių Kalnėnų pagrindinėje mokykloje vyko projekto „Lyderių laikas 3” nacionalinio švietimo projekto – mokymai pedagogams „MOKYTOJŲ PATIRTINIS MOKYMASIS MOKINIŲ MOKYMOSI KOMPETENCIJŲ (MMK) UGDYMUI(SI)”. Renginio tikslas – mokyklos vadovų ir mokytojų gebėjimo diskutuoti apie mokymą(si) ir sėkmės kriterijus ugdymas, mokymo(si), paremto patyrimu,  formavimas.

Atliekant praktines užduotis grupėse, aptarti mokyklos vadovų veiksmai, lemiantys mokytojų patirtinį mokymąsi taikant kolegialų bendradarbiavimą, svarstyta mokyklose organizuojamo mokytojų patirtinio mokymosi formų įvairovė ugdant mokinių mokymosi mokytis kompetenciją bei tirtas draugiškos organizacijos kultūros puoselėjimas. Dalijantis gerąja patirtimi buvo akcentuojama, kad mokytojas yra vedlys, padėjėjas kuris padeda vaikui pačiam atrasti reikalingas žinias, kuriam svarbi empatija, kūrybiškumas, kritinis mąstymas bei gebėjimas spręsti problemas. Taikant patirtinį mokymą vaikas išmoksta ne tik mokomų dalykų, bet įgyja svarbiausias kompetencijas: dirbti bendradarbiaujant, kūrybiškai spręsti problemas, pasitikėti savimi.

Mokyklos direktorė R. Arbatauskienė kalbėjo apie tai, kad mokiniai turėtų suvokti, kad jie mokosi nuolat siedami jau turimas žinias su naujomis, suprasti žinių ir gebėjimų vertę, numatyti praktines jų taikymo galimybes, pažinti save kaip besimokančiuosius, suvokti individualius poreikius, išsikelti mokymosi tikslus, veiklą planuoti taip, kad šiuos tikslus pasiektų, išmanyti įvairias mokymosi strategijas, padedančias siekti mokymosi tikslų, apmąstyti savo mokymąsi.

77 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien