2018 12 sausio
Minėjimai

2013-01-12 Mažeikių  Kalnėnų pagrindinė mokykla  sausio 12 dieną jungėsi prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Kiekvienas mokyklos darbuotojas gavo ir įsisegė neužmirštuolės žiedą, norėdami pagerbti kovotojus už laisvę.  8.00 mokyklos languose įsižiebė žvakės – gyvybės, šviesos, teisingumo, atminties ir vienybės  simbolis.  Pirmos pamokos pradžioje mokiniai ir mokytojai giedojo Lietuvos valstybės himną, tylos minute pagerbė žuvusius. Buvo  vedama netradicinė žmogiškumo pamoka:  kalbama apie  Sausio 13-osios reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje , kodėl taip brangios žuvusiųjų aukos.  Pokalbiai  iliustruoti  istorine, dokumentine medžiaga, filmais, asmenine patirtimi.
Vidiniame mokyklos kiemelyje  istorijos mokytoja E.Vainauskienė ir mokyklos Šaulių kuopos vadas S. Pauliukas  taip pat organizavo  Sausio 13-osios minėjimą. Po 3 pamokų šauliai kvietė visus pasivaišinti arbata ir sausainiais.
Tik pažindami ir gerbdami praeitį, galime kurti Lietuvos ateitį, mokytis atsakomybės.

31 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien