Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2022 19 balandžio

Balandžio 15 d. visi progimnazijos pirmokai ir penktokai pristatė savo klasių Gamtosauginių mokyklų programos (GMP) kodeksus – tai puikus renginys, užbaigiantis Žemės dienai skirtas veiklas.

Gamtosauginis kodeksas yra klasės siekių apibendrinimas gamtos apsaugos srityje. Jame išreikštas noras pakeisti aplinką ir pagerinti aplinkos ekologinę būklę. Gamtosauginis kodeksas susijęs su klasės veiksmų planu ir realiais veiksmais, kurių imasi progimnazijos bendruomenė ugdydama išskirtas vertybes.

23 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien