Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2020 12 kovo
Veiklos

Kovo 10 dieną Kalnėnų progimnazijoje vyko „Istorijos pamoka kitaip“, kurios tikslas –  priminti Lietuvos valstybės atkūrimo 30 metų istoriją. Į šią pamoką rinkosi visa mokyklos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, tėvai ir svečiai. Renginys buvo pradėtas Lietuvos himnu ir vėliavos pagerbimu, kurią įnešė progimnazijos šaulių būrys. Pamoka buvo skirta Lietuvai, skambėjo žodžiai, eilės ir dainos Tėvynei, atliekamos progimnazijos choro ir ansamblio, šokėjai nudžiugino susirinkusiuosius tautiniais šokiais. Po trumpos apžvalgos istorijos žingsnių nepriklausomybės link, padėkos ir sveikinimo žodžius tarė mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė. Ji kreipėsi į susirinkusiuosius žodžiais: ,,Brangūs svečiai, mokytojai, mokiniai! Sveikinu su visus vienijančia, gražia švente – Valstybės nepriklausomybės atkūrimo diena. Sveikinu jus, mokiniai,  – jūs gimėte laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje. Sveikinu jus, brandaus amžiaus žmonės, – jūsų akyse vyko laisvos Lietuvos kūrimo darbai. Kokia bus ateities Lietuva, priklauso nuo mūsų visų. O labiausiai nuo jūsų, mokiniai. Mokydamiesi, sportuodami, šokdami ar dainuodami jūs ugdote savo asmenybes, atskleidžiate talentus, įgyjate žinių, kurių taip prireiks išėjus į savarankiško gyvenimo kelią. Mes, suaugusieji, esame ramūs: mūsų mokykloje gausu mokinių, noriai ir sėkmingai dalyvaujančių įvairiuose konkursuose ir olimpiadose. Tad šiandien norime pasveikinti vieną mokinį, daugkartinį rajoninių ir respublikinių konkursų prizininką, konkurso „Maksimalistas 2019“ laimėtoją  pažangumo srityje –  8b klasės mokinį Roką Slančiauską. Neseniai Rokas pateko į nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ II etapą, kuris vyks Seime. Taip pat Rokas yra projekto „Vyturių takas“ nominantas, todėl jį pasveikinti atvyko šio projekto sumanytojos,  Mažeikių  „Rotari“ klubo „Liberta“  atstovės Dalia Poliakaitė ir Ernesta Daubarienė “.

Lietuvą ir mokyklos bendruomenę prasmingais žodžiais pasveikino seimo nario K.Bartkevičiaus padėjėjas Česlovas Čyžas, tėvų komiteto pirmininkas Ramūnas Steponavičius, mokyklos kapelionas Jaraminas Klemensas. Su mokiniais bendravo ir gražiomis akimirkomis Lietuvai dalijosi švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Radzienė.

„Istorijos pamokoje kitaip“ buvo apdovanoti tradicinio konkurso „Mokyklos lyderiai“ 5-8 kl. mokinių nugalėtojų komandos.  Kovo 11-osios, valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienos proga, įvyko naujai išrinkto progimnazijos mokinių prezidento Haroldo Pogojaus iškilminga inauguracija.  Visiems buvo smagu pabūti kartu ir pajausti, kad mes „tikrai mylim Lietuvą“. Mes šiandien turime daug – laisvą Lietuvą. Kokia ji bus,  priklauso nuo mūsų. Puoškime tėvynę savo mažais ir dideliais darbais.

36 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien