Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2019 24 sausio
Veiklos

Sausio 17 dieną mokykloje vyko viktorina 7 klasių mokiniams „Įdomioji gramatika“, kurią organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Lina Beržinskienė ir Edita Jagminienė. Atlikdami užduotis, mokiniai pasitikrino, ar moka parinkti ir kalbėdami taisyklingai vartoti žodžio giminę, linksnį, ar geba pažinti sangrąžines ir nesangrąžines formas, ar neklysta vartodami skaitvardžių, įvardžių, veiksmažodžių, daiktavardžių formas, ar nedaro kalbos kultūros klaidų vartodami linksnius, prielinksnius ir polinksnius. Geriausiai savo žinias parodė 7c klasė. Už dalyvavimą viktorinoje mokyklos direktorė R. Arbatauskienė kiekvienos klasės komandą apdovanojo padėkos raštais.

92 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien