Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2023 14 birželio

GEDULO IR VILTIES DIENA

Kalnėnų progimnazija birželio 13-osios rytą dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Vilties paukštis“, skirtoje paminėti birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną. Šiemet minimos 82-osios pirmųjų Lietuvos gyventojų trėmimų metinės (per vieną savaitę iš Lietuvos gyvuliniuose vagonuose ištremta apie 17 500 žmonių).
Pilietinės iniciatyvos tikslas – prisiminti mūsų šalies istoriją, pagerbti buvusius tremtinius, lagerių vargus patyrusius žmones ir puoselėti istorinę atmintį apie tai. Mokiniai su mokytojais gamino Vilties paukščius, ant jų užrašė mintis, atspindinčias minimą datą, žiūrėjo ir aptarė trumpametražį filmą „Į tremtį išvežta vaikystė“.
Masinius trėmimus vykdė mūsų šalį okupavę sovietai. Iš viso iš Lietuvos į Sovietų Sąjungos gilumą (daugiausia Irkutsko ir Krasnojarsko kraštą bei kitas sritis: Komiją, Buriatiją-Mongoliją, Molotovo (dabar Permės), Sverdlovsko, Tomsko ir kitas Sibiro bei Šiaurės sritis) deportuota apie 132 000 žmonių, daugiau kaip 70 proc. jų sudarė moterys ir vaikai. Civilių gyventojų trėmimais siekta įbauginti ir numalšinti pasipriešinimą sovietizacijai.

Atmintį išsaugokim ateinančioms kartoms,
Kad žinotų jie, kad nieko nepamirštų, <···>
Tegu žino jie, tenepamiršta niekados, <···>
Kad jėga negalima pavergt laisvos tautos! (ž. Kęstučio Genio)

44 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien