Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2022 25 lapkričio
Veiklos

Lapkričio 21–25 d. Kalnėnų progimnazijoje organizuota gamtos mokslų savaitė ir viktorina „Atverk akis į gamtą“ (mokytojai Jūratė Fridrikienė, Snieguolė Vitkevičienė, Rimantas Petrulis).

Ką nuveikė 5–8 kl. mokiniai?

5a ir 5c kl. organizuota edukacijos „Gyvosios gamtos beieškant“ refleksija ir integracinė patyriminė STEAM veikla „Dinozauro kelias“; 5a kl. dalyvavo nuotolinėje pamokoje-paskaitoje „Kaip žmonija išmoko treniruoti savo imunitetą?“; 5–6 kl. mokiniams, organizuojant įtraukiančias veiklas, didintas suvokimas apie žiedinę ekonomiką bei siekis praktikuoti tvarų gyvenimo būdą; 6 kl. mokiniai organizavo STEAM veiklų parodą „Saulės sistema“; 7–8 kl. vykdytos STEAM patyriminės veiklos fizikos pamokose „Kūno paviršiaus ploto reikšmė gamtoje ir technikoje“; dalyvauta trijuose nacionalinės viktorinos „Globalios problemos: žemė, oras ir vanduo“ etapuose; 7–8 kl. dalyvavo nuotolinėje pamokoje „Klimato kaitos problemos. Egipte vykusios JT klimato kaitos konferencijos apžvalga (COP27); organizuotos STEAM veiklos „Pažink, atrask, suprask“ Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ 3 gr. ugdytiniams; organizuotas nuotolinis gamtos mokslų savaitės veiklų aptarimas, poveikio mokiniams analizė.

Gamtamokslinės savaitės veikla buvo skirta ERASMUS+ ekologinio projekto „It’s not me, it’s us, it’s all about nature“ („Svarbu ne aš, svarbu, kad mes visi už gamtą!“) vykdymui.

 

 

 

 

62 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien