Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2021 1 gruodžio
Informacija

2021 metų lapkričio 15–19 d. mokykloje vyko gamtos mokslų savaitė. Šių metų renginiai orientuoti į STEAM veiklas ir Globaliojo švietimo savaitę.

Biologijos bei gamtos ir žmogaus pamokų metu 5-8 kl. mokiniai daugiau sužinojo apie žiedinę ekonomiką ir vieną dieną praktikavo tvarų gyvenimo būdą. Suprato, kaip svarbu bendromis pastangomis sumažinti taršą ir ugdyti nuosavybės jausmą aplinkai, skatinant aktyvų pilietiškumą. Paraginti biologijos mokytojos Jūratė Fridrikienės, mokiniai priėmė iššūkį PRAGYVENTI VISĄ DIENĄ NESUDARANT JOKIŲ ATLIEKŲ!

Chemijos mokytojos Snieguolė Vitkevičienės iniciatyva aštuntokai jungėsi ir dalyvavo interaktyviose ZOOM pamokose „Kokio dydžio yra mano ekologinis pėdsakas?“ ir „Slapti ingredientai tavo šaldytuve“.

Patyriminės veiklos apie kūno paviršiaus ploto reikšmę gamtoje ir technikoje bei tiesiaeigio ir kreivaeigio judėjimo ypatumus žmogaus gyvenime, padedant mokytojui R. Petruliui, vyko fizikos pamokose 7–8 klasėse.

Progimnazijos vestibiulį papuošė mokinių darbų paroda „Lapas dailėje ir chemijoje“, kurią paruošė chemijos mokytoja Snieguolė Vitkevičienė ir dailės mokytoja Raminta Lupeikienė.

5 klasių mokiniai savo gamtamokslines žinias pasitikrino viktorinoje „Atverk akis į gamtą“, 7–8 klasių mokiniai sėkmę bandė aplinkosaugos olimpiadoje.
8b, 8c, 8d klasių mokiniai vykdė edukacines STEAM veiklas, ir, naudodami 3D rašiklius, gamino įvairius šventinius darbelius.
Gamtos mokslų mokytojai dėkoja visiems mokiniams už aktyvų dalyvavimą.

35 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien