Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2023 29 lapkričio
Veiklos

Lapkričio 28 dieną Kalnėnų progimnazijoje rytas prasidėjo kiek kitaip. Vadovaujantis Mažeikių Kalnėnų progimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, mokykloje buvo organizuotos civilinės saugos pratybos, kurių tikslas – įvertinti bendruomenės pasirengimą saugiai evakuotis iš mokyklos patalpų esant ekstremaliai situacijai. Pratybų metu visa bendruomenė operatyviai sureagavo į įspėjamąjį signalą ir atsakingai, saugiai paliko mokyklos patalpas ir susirinko į plane nurodytą evakuacijos vietą. Mokyklos administracija ir darbuotojai deda visas pastangas, kad vaikai mokykloje jaustųsi saugiai bet kokios situacijos atveju. 

54 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien