Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2020 11 birželio

Nuotolinis mokymas(is) – etapas, pareikalavęs daug iššūkių, atvėręs įdomią nuotolinio mokymo(si) idėją – galimybę virtualiai bendradarbiauti atskiroms klasėms skirtingose mokyklose. Šiuo laikotarpiu gimė mokyklų̨ tinklaveikos projektas „Bendradarbiaujančios klasės“. Į šio projekto vykdymą̨ įsitraukė̇ daugiau kaip šimtas Lietuvos mokytojų. Toks bendradarbiavimas naudingas mokytojui ir mokiniui, nes smagu vesti pamoką su kolega, pažinti kitos bendruomenės narius, sugalvoti įdomias veiklas. Kalnėnų progimnazijos 6a klasės mokiniai ir jų klasės vadovė I. Durčaitė išbandė nuotolinį bendradarbiavimą su Vilkaviškio pagrindinės mokyklos bendraamžiais ir jų vadove N. Bulotiene. Gegužės 27 dieną vyko pirmasis virtualus susitikimas „Zoom“ platformoje – integruota pamoka–klasės valandėlė „Susipažinkime“. Jos metu abiejų mokyklų mokiniai kūrė susipažinimo filmukus, atliko užduotį, kurioje reikėjo rasti panašumus tarp klasių, smalsavo ir apie kitas klasės gyvenimo realijas. Veikla buvo ir įdomi, ir prasminga, ugdanti bendrąsias mokinių kompetencijas. Lauksime kito susitikimo.

80 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien