Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2021 22 kovo
Informacija

Kovo 19 d. anglų kalbos mokytojos Daiva Valantė ir Olga Pileckienė 8d klasės mokiniams vedė integruotą patyriminio mokymo (-si) anglų kalbos pamoką: “No Pain, no Gain” („Nespaudęs norago, nekąsi pyrago”). Tai buvo temos „Ryžtas“ baigiamoji pamoka. Mokiniai jau buvo susipažinę su dviejų riedlentininkų patirtimis: Deivas riedlente pravažiavo Australiją, o Džekas – Ameriką. Abiejų riedlentininkų tikslas – pagalba skurstantiems žmonėms, labdaringa veikla. Pamokos svečias – Camino Lituano dalyvė Zita Gedutienė – papasakojo įkvepiančią istoriją apie savęs tobulinimo kelią. Ji pasidalino patirtimi, kokius iššūkius patyrė piligriminėje kelionėje pėsčiomis per Lietuvą – patirtas žaizdas, abejones ir ryžtą tęsti kelionę, nepaisant skausmo ir kitų išbandymų.

Pamoka buvo interaktyvi, vyko nuotoliniu būdu Zoom ir Nearpod platformose. Mokiniai susipažino su ryžto apibūdinimu, išklausė Zitos Gedutienės pasakojimą, skaitė tekstus. Peržiūrėję vaizdo įrašus, pasakojančius neįgalių žmonių istorijas, atlikę diferencijuotas užduotis, pateikė savo pavyzdžių, kur ši asmenybės savybė gali pasireikšti, diskutavo apie ryžto svarbą sėkmingam gyvenimui ir savirealizacijai. Atlikdami įvairias užduotis, mokiniai dirbo individualiai ir grupėse, padarė išvadas ir įsivertino pasiekimus.

Pamoką stebėjo progimnazijos direktorė R. Arbatauskienė, pavaduotoja ugdymui A. Staigvilienė, Račkausko gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė V. Petkevičienė.

68 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien