Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2019 17 spalio

Spalio 17 dieną Kalnėnų progimnazistai susitiko su respublikinių haiku konkursų dalyve ir nugalėtoja Jūrate Norvaišiene. 7-8 klasių mokiniai turėjo galimybę susipažinti su japonų lyrikos žanru, poetine miniatiūra, kai atrenkami tik patys reikalingiausi žodžiai. Haiku – tai 17-os skiemenų eilėraštis, kuriame paprastai, lakoniškai pateikiamas  glaudus gamtos ir žmogaus  ryšys. Mokiniai klausė paskaitos, bendravo, domėjosi haiku kūrėjais ir patys kūrė „Haiku Mažeikiams“. Geromis emocijomis ir patirtimi dalijosi  Mažeikių viešosios bibliotekos direktorė A.Bernotienė, bibliotekos darbuotojos ir haiku kūrėja J.Norvaišienė.     Mokiniai dėkojo už galimybę pažinti ir pasimokyti kurti kaip momentinę nuotrauką, gamtos fone pagautą mintį, nuotaiką, pojūčius, kurie subręsta stebint aplinką, būnant joje. Sakoma, kad šis žanras – tai susitikimo vieta tarp autoriaus ir skaitytojo.

82 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien