Mieli bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 2 proc. GPM paramos galimybe, 2019 metais paramą skyrėte mūsų mokyklai. Šiais metais, Jūsų skirta parama panaudota aktų salės atnaujinimui, nupirktas interaktyvus informacinis liečiamas įrenginys I aukšto hole.  Sieksime ir toliau atnaujinti bei modernizuoti edukacines ir mokymo(si) erdves.

Jūs labai padėsite savo vaiko mokyklai, jeigu skirsite 1,2 proc. (anksčiau buvo 2 proc.)  GPM ir šiais metais. Ši finansinė parama – svarbus indėlis turtinant ugdymo proceso materialinę bazę, puoselėjant tradicijas, gerinant mikroklimatą, tenkinant pažintines bei kultūrines ugdytinių reikmes.

Kaip skirti 1,2 proc. Mažeikių Kalnėnų progimnazijai?

1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
2. Pasirinkite formą pildymui FR0512 versija 4.
3. Formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius:

  •   5 Mokestinis laikotarpis – 2019
  • 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
  • E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas)
  • E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190160653
  • E3 Mokesčio dalies paskirtis – Mažeikių Kalnėnų progimnazija
  • E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – gali būti iki 1,2
  • E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus)

Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. Daugiau informacijos apie deklaravimą www.vmi.lt  ir https://deklaravimas.vmi.lt

Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai galėsite teikti tik elektroniniu būdu – VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS). Jau nuo sausio 1 d. pildant prašymus e. būdu, visą reikiamą pagalbą gyventojai gaus tiek atvykę į VMI gyventojų aptarnavimo padalinius, tiek paskambinę Mokesčių informacijos centro telefonu 1882. Prašymus EDS sistemoje taip pat bus galima užpildyti bei pateikti ir visoje Lietuvoje veikiančiuose Viešuosiuose interneto prieigos taškuose, į kuriuos tam tikru laiku atvyks ir VMI specialistai. Aktualią informaciją paramos gavėjai ir ją teikiantys gyventojai taip pat galės rasti šiai temai skirtoje VMI svetainės skiltyje, kuri bus nuolat pildoma.

Dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą progimnazijai.
Skirdami paramą mokyklai, skiriate ją savo vaikui. Tikimės, kad neliksite abejingi!
Dėkojame už Jūsų gerumą ir bendradarbiavimą.
Mokyklos direktorė  Regina Arbatauskienė