Lietuvių kalba

Privalomosios ir rekomenduojamosios literatūros sąrašai 5-8 klasėms

                                           LITERATŪROS SĄRAŠAS 5 KLASEI

 1. „Lietuvos senovės istorijos pasakos“.
 2. A. Vaičiulaitis. „Tešlinis žmogutis“.
 3. S. Zobarskas. „Ganyklų vaikai“.
 4. G. Morkūnas. „Vasara su katšuniu“.
 5. V. Palčinskaitė. „Andrius“.
 6. K. Saja. „Vėjo pamušalas“, „Būrimas obuolio sėklom“.
 7. M. Valančius. „Mikė Melagėlis“, „Palangos Juzė“ (ištrauka iš „Ketvirtojo vakaro“).
 8. K. Boruta. „Jurgio Paketurio klajonės“.
 9. J. Erlickas. „Bilietas iš dangaus“ arba „Bobutė iš Paryžiaus“ (pasirinkti eilėraščiai).
 10. R. Skučaitė. „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“.
 11. „Lietuviškos pasakos“, „Gyvasis vanduo“, „Negirdėtos neregėtos pasakos“

, „Gulbė karaliaus pati“, „Stebuklingas žodis“.

 1. J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka (pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai).
 2. S. Čiurlionienė-Kymantaitė. „Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių“.
 3. O. Milašiaus, A. Vaičiulaičio, A. Giedriaus pasakos.
 4. V. V. Landsbergis. „Obuolių pasakos“. „Arklio Dominyko meilė“.,, Rudnosiuko istorijos“.
 5. O. Vaildas. „Laimingasis princas“.
 6. G. Morkūnas. „Grįžimo istorija“.
 7. K. Gudonytė. „Ida iš šešėlių sodo“.
 8. V. Dautartas. „Žydrieji jungos“.
 9. R. Rimšas. „Ne Karibų kruizas“.
 10. R. Spalis. „Gatvės berniuko nuotykiai“.
 11. Č. Dikensas (Ch. Dickens). „Oliverio Tvisto nuotykiai“.
 12. R. L. Stivensonas (R. L. Stevenson). „Lobių sala“.
 13. M. De Jongas. „Gandralizdis ant stogo“.
 14. A. Lindgren. „Ronja plėšiko duktė“. „Broliai Liūtaširdžiai“, „Mijo, mano Mijo‘‘.

LITERATŪROS SĄRAŠAS 6 KLASEI

 

1.G. Morkūnas. „Blusyno pasakojimai“.

2.L. S. Černiauskaitė. „Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis“.

 1. C. S. Levisas (C. S. Lewis). „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“.
 2. L. Kerol (L. Caroll). „Alisa stebuklų šalyje“.
 3. F. Pirs (P. Pearce). „Tomo vidurnakčio parkas“.
 4. K. Di Kamilo (K. DiCamillo). „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“.
 5. N. Babit (N. Babbitt). „Amžinieji Takiai“.
 6. J. Korčakas. „Karalius Motiejukas Pirmasis“.
 7. S. Lagerliof. „Stebuklingosios Nilso kelionės“.
 8. J. Tumas-Vaižgantas. „Vilniaus pilies pasaka“. „Vilniaus padavimai“.
 9. A. Vienuolis. „Padavimai ir legendos“.
 10. A. Ramonas. „Vilniaus legendos“.
 11. R. G. Vėliūtė. „Viena diena Kernavėje“.

14.V. Mačernis. „Maža tauta su dideliu žodynu“.

 1. J. Zauerveinas. „Lietuviais esame mes gimę“.
 2. Vydūnas. „Mes – Lietuvos vaikai“.
 3. P. Širvio, J. Degutytės, J. Strielkūno, M. Martinaičio ir kitų lietuvių poetų eilėraščiai.

18.E. H. Porter. „Poliana“.

 1. L. M. Montgomeri (L. M. Montgomery). „Anė iš Žaliastogių“.
 2. D. Amiči (E. De Amici). „Širdis“.
 3. J. Spyri. „Heida“.
 4. K. Paterson. „Tiltas į Terabitiją“, „Smarkuolė Gilė Hopkins“, „Kaip ir žvaigždės“.
 5. E. Doneli (E. Donnelly). „Sudie, seneli, ištariau aš tyliai“.
 6. F. H. Burnet (F. H. Burnett). „Paslaptingas sodas“.

LITERATŪROS  SĄRAŠAS  7  KLASEI   

          

1. M. K. Oginskis. „Priesakai sūnui“.

2. M. Lukšienė. „Dienoraštis“ (ištraukos).

3. J. Kunčinas. „Baltųjų sūrių naktis“.

4. G. Adomaitytė. „Laumžirgių namai“.

5.  V. Žilinskaitė. „Kintas“.

6. K. Saja. „Septyni miegantys broliai“.

7. V. Juknaitė. „Ugniaspalvė lapė“.

8. S. Šaltenis. „Amžinai žaliuojantis klevas“.

9.  L. Lauri (L. Lowry) „Siuntėjas“.

10. H. Li. „Nežudyk strazdo giesmininko“.

11.  R. Bredberis (R. Bradbury). „Pienių vynas“.

12.  O. Lutsas. „Pavasaris“.

13. V. Železnikovas. „Baidyklė“.

14. S. Lagerliof . „Portugalijos karalius“.

15. K. Nostlinger. „Pirmadienį viskas kitaip“.

16. M. Berdžesas (M. Burgess). „Vilko kauksmas“.

LITERATŪROS  SĄRAŠAS  8  KLASEI

 1. J. Vaičiūnaitė. „Kanonas Barborai Radvilaitei“.
 2. O. Proisleris„Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne“.
 3. M. Morpurgo „Karo žirgas“.
 4. Dž.Grynas „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“.
 5. A.D‘Avenijas „Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas“.
 6. A. Mickevičius. „Konradas Valenrodas“.
 7. J. I. Kraševskis. „Kunigas“.
 8. P. Tarasenka. „Pabėgimas“.
 9. G. Viliūnė. „Karūna be karaliaus“.
 10. V. Skotas (W. Scott). „Aivenhas“.
 11. A. Diuma. „Trys muškietininkai“.
 12. E. Peters pasirinktas romanas iš „Kedfaelio kronikų“.
 13. A. Škėma. „Saulėtos dienos‘‘
 14. V. Juknaitė. „Tariamas iš tamsos“.
 15. G. Morkūnas. „Iš nuomšiko gyvenimo“.
 16. R. Šepetys. „Tarp pilkų debesų“.
 17. I. Meras. „Geltonas lopas“.
 18. A. Suckeveris. „Žaliasis akvariumas“.
 19. S. Zobarskas. „Gerasis aitvaras“.
 20. R. Spalis. „Ant ribos“, „Rezistencija“.
 21. G. Kanovičius. „Sapnas apie dingusią Jeruzalę“.
 22. B. Radzevičius. „Žmogus sniege“.
 23. D. Terakovska. „Ten, kur krinta angelai“.
 24. V. Žilinskaitė. „Miškas rudenį“.
 25. J. Erlicko pasirinkti kūriniai.
 26. R. Černiauskas. „Miestelio istorijos“.
 27. G. A. Biurgeris. „Baronas Miunhauzenas“.
 28. Pračetas (T. Pratchett) .„Mažieji laisvūnai“.
 29. R. Gary. „Aušros pažadas“.
 30. Dž. Kriusas .„Mano proseneliai, herojai ir aš“.
3380 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien