Struktūra

 

Pareigos Vardas, pavardė Kabinetas,
auklėjamoji klasė
Direktorė Regina Arbatauskienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui Adelė Staigvilienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Langienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Daugnorienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Pecholdienė
Direktorės pavaduotoja ūkiui Zuzana Kybartienė  121
Specialioji pedagogė Sandra Adomavičienė
Logopedė Gražina Klovienė
Socialinė pedagogė Renata Samuilaitė
Sveikatos priežiūros specialistė Danguolė Beniušienė
Bibliotekos vedėja, žmogaus saugos mokytoja Rima Maneikytė
Bibliotekininkė, žmogaus saugos mokytoja Loreta Bergmanienė
IT priežiūros specialistas  Sigitas Gaižauskas
Lietuvių kalbos mokytoja, klasės vadovė Liuda Andrijauskienė  216, 8a
Lietuvių kalbos mokytoja, klasės vadovė Lina Beržinskienė  218, 5c
Lietuvių kalbos mokytoja, klasės vadovė  Daiva Misevičienė 315, 8b