2019-09-17 Skautų organizacijos veiklos pristatymas