2019-05-06 TARPTAUTINIO JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSAS