STEAM 5–8 klasių veiklos 2021–2022 m. m.

2021-11-16 Patyriminė veikla dailės pamokose „Medžio lapas“
Dailės pamokų metu penktų klasių mokiniai rinko ir tyrinėjo įvairių medžių lapus, jų dydį, formą, struktūrą. Po to, pasitelkę tapybos, grafikos ir erdvinės raiškos priemones, piešė, tapė, atspaudė, lipdė, formavo medžių lapus, sukurdami dailės darbelį. Mokinių piešiniai ir erdviniai darbeliai „Lapas dailėje ir chemijoje“ paruošti virtualiai mokyklos parodai bei eksponuoti progimnazijos I a. fojė.Dailės mokytoja Raminta Lupeikienė