2020–2021 m.m.

2021-03-31 Kovas – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ
Kovas – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲMažeikių Kalnėnų progimnazijos mokiniai kovo mėnesį dalyvavo „Vaikų linijos“ inicijuoto Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ veiklose.Vaiko gerovės komisijos siūlymu 1– 8 klasių mokiniai, padedami klasių vadovų, kūrė „Draugystės receptus“. Akcijos tikslas – skatinti mokinių draugiškumą, pagarbų bendravimą bei kito žmogaus priėmimą.Dėkojame 1a, 1c, 2a, 2d, 4c, 5b, 5d, 6a, 6c, 7a, 7b, 7d, 8a ir 8d klasių mokiniams už aktyvų dalyvavimą šioje veikloje.Būkime draugiški visada!Vaiko gerovės komisija