Mažeikių Kalnėnų progimnazija

2020–2021 m.m. pasiekimai

14-oji  5–8 klasių mokinių Lietuvos biologijos olimpiada 2020–2021 m. m. Olimpiados tikslas – puoselėti 5–8 klasių mokinių domėjimąsi biologija bei ugdyti gamtos mokslų ir bendrąsias kompetencijas.        Olimpiados rengėjai – Lietuvos biologijos mokytojų asociacija, Lietuvos rajonų ir miestų savivaldybių administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriai bei Klaipėdos universitetas          I šios olimpiados etapas vyko vasario 25 dieną mokykloje. I-ame etape galėjo dalyvauti visi biologijos mokslu besidomintys 5–8 klasių mokiniai. I-ąjį (mokyklinį) olimpiados atrankos etapą organizavo ir vykdė mokyklos gamtos ir žmogaus bei biologijos dalykų mokytojos Jūratė ir Snieguolė. Iš 5–6 klasių dalyvavo 37 mokiniai, 7-8 klasių – 16 mokinių – iš viso 53 mokiniai. Geriausius rezultatus pasiekusieji mokiniai atstovavo Mažeikių Kalnėnų progimnazijai II etape  kovo 25 dieną : Adrijus Bulošas (5d kl.),Thomas Vincent Bauer (5b kl.), Matas Jonikas  (5c kl.), Goda Mockutė (6a kl.), Ignas Jagminas (6a kl.), Danielius Švažas (6b kl.), Haroldas Pogojus (7a kl.), Liucija Niciūtė (7a kl.), Lukas Sutkevičius (7c kl.), Nikoleta Aganina (7a kl.), Žemyna Marijauskaitė (8a kl.), Paulina Jokšaitė (8a kl.), Matas Baranauskas (8d kl.). II-ąjį etapą organizavo ir vykdė Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos olimpiados organizacinis komitetas  EDUKA klasės platformoje,  Lietuvos rajonų ir miestų savivaldybių administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriai. Deja,  ši diena mūsų mokyklos 5 klasių mokiniams  buvo nesėkminga. Ištrauka iš organizatorių laiško: ,,Turime pripažinti, kad olimpiada praėjo ne taip, kaip planuota. Dar kartą įsitikinome, kad ir prie geriausių norų elektronika gali pavesti. Nors Eduka klasė sistema veikė visu pajėgumu, deja, nutiko taip kaip nutiko. Įsitikinome, kad tokius masinius nuotolinius renginius turime rengti etapais, nutinka taip, kad didelio dalyvių srauto neatlaiko sistemos, įsivelia žmogiškų klaidų ir pan. Noriu atsiprašyti VISŲ olimpiados dalyvių (organizatorių, mokytojų, tėvelių, o labiausiai – MOKINIŲ), kuriems nepavyko prisijungti prie sistemos ir atlikti užduočių, nesmagiai jaučiamės prieš tuos mokinius, kurie net keletą valandų sėdėjo ir laukė užduočių“. Mokiniai, kuriems ši diena buvo sėkminga, pradžiugino visą mokyklos bendruomenę 8 prizinėmis vietomis. Mažeikų rajono rezultatų lentelėje puikuojasi šie mokyklos mokiniai: I vieta– Danielius Švažas (6b kl.), Haroldas Pogojus (7a kl.), Matas Baranauskas (8d kl.), II vieta – Ignas Jagminas (6a kl.), Lukas Sutkevičius (7c kl.), Liucija Niciūtė (7a kl.),III vieta – Nikoleta Aganina (7a kl.),  Paulina Jokšaitė (8a kl.). Mokiniams padėjo pasiruošti  mokytoja Jūratė Fridrikienė.Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems mokiniams už darbą, užsispyrimą siekiant gamtos mokslų žinių ir linkime sėkmės III respublikiniame etape birželio 4 dieną.
5530 lankytojai aplankė iš viso 5 lankytojai aplankė šiandien