VYRESNIEJI MAŽIESIEMS Gegužės 7 d. 5c kl. mokiniai (klasės vadovė Daiva Valantė) 1c kl. mokiniams (mokytoja Jūratė Lupeikienė) organizavo klasės valandėlę „Mąstyk, judėk, kurk, skaičiuok, lankstyk“. Progimnazijos kieme mokiniai atliko įvairias užduotis ir iš penktokų gavo būsimųjų antrokų diplomus.
3696 lankytojai aplankė iš viso 4 lankytojai aplankė šiandien