Spec. pedagogas

 

PATVIRTINTA
Mažeikių Kalnėnų progimnazijos
direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. Nr.
įsakymu V1-143

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą siekiant asmeninės pažangos.    

Pagrindinės specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

Tėvai gali kreiptis į specialųjį pedagogą, jei:

Mokytojai gali kreiptis į specialųjį pedagogą, jei:

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos specialiosios pedagogės
SANDROS ADOMAVIČIENĖS DARBO LAIKAS
nuotolinio mokymo metu (nuo 2020 m. kovo 30 d.)

6923 lankytojai aplankė iš viso 4 lankytojai aplankė šiandien