Soc. pedagogas

Kontaktinės valandos- mokinių, tėvų, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas, individualus darbas su mokiniais.

Nekontaktinės valandos – bendradarbiavimas ir konsultacijos su kitais socialiniais partneriais, specialistais, mokinių lankymas namuose, dokumentacijos tvarkymas, savišvieta ir kt.

Socialinės pedagogės Daivos Strazdauskienės 2017-2018 m. m. darbo grafikas
0,75 etato – 27 val.

Socialinės pedagogės Erikos Dobrovolskienės 2015-2016 m.m. darbo grafikas
0,25 etato- 9val.

Socialinės pedagogės Renatos Samuilaitės 2015-2016 m.m. darbo grafikas
1 etatas – 36 val.

4576 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien