Socialinis pedagogas

 

PATVIRTINTA
Mažeikių Kalnėnų progimnazijos
direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. Nr. V1-143

 

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos socialinio pedagogo veiklos
nuotolinio mokymo metu (nuo 2020 m. kovo 30 d.)

            Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Socialinio  pedagogo veiklos:

9877 lankytojai aplankė iš viso 8 lankytojai aplankė šiandien