Soc. pedagogas

Kontaktinės valandos- mokinių, tėvų, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas, individualus darbas su mokiniais.

Nekontaktinės valandos – bendradarbiavimas ir konsultacijos su kitais socialiniais partneriais, specialistais, mokinių lankymas namuose, dokumentacijos tvarkymas, savišvieta ir kt.

Socialinės pedagogės Daivos Strazdauskienės 2019-2020 m. m. darbo grafikas
1,25 etato – 45 val.

Socialinės pedagogės Renatos Samuilaitės 2019-2020 m.m. darbo grafikas
0,75 etato – 27 val.

9251 lankytojai aplankė iš viso 6 lankytojai aplankė šiandien