2017 spalio 5
Informacija

Bendruomenės sveikatos stiprinimo projektas „Lytiškumo ugdymo prevencija paauglystės amžiaus tarpsnio laikotarpiu“

Mažeikių Kalnėnų pagrindinėje mokykloje 2017 m. spalio – lapkričio mėnesiais vykdomas projektas bendruomenės sveikatos stiprinimui „Lytiškumo ugdymo prevencija paauglystės amžiaus tarpsnio laikotarpiu“. Programos dalyviai: 12-16 metų mokiniai, jų tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai.  Programos tikslas: ugdyti brandžią asmenybę ir rengti mokinius gyvenimui šeimoje.

projektas