2019 gegužės 2
Projektai

mazeikiu_kalnenu_pagr_mok

OLWEUS  projektas prieš patyčias 

Sertifikuota Olweus vardo mokykla

SERTIFIKATAS 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metams
SERTIFIKATO PRIEDAS

Mokykla į Olweus patyčių prevencijos projektą įsijungė 2011 m. rugsėjo mėnesį.

2018-2019 m.m.

2018 metų lapkričio mėnesį surengtoje apklausoje apie patyčių situaciją mokykloje dalyvavo 584  (90,8 %) 3-8 klasių mokiniai. Anonimiški atsakymai buvo apdorojami centralizuotai. Mokiniai  šioje apklausoje dalyvavo aštuntą kartą. Gauti apklausos rezultatai atskleidė patyčių ir smurto atvejų pokytį mokykloje ir leido palyginti su bendra situacija Lietuvos ugdymo įstaigose.

Patyčių masto rodiklis šiais metais yra – 9,2 proc., palyginus su 2017-2018 m.m. – padidėjo 0,9 proc. Daugiausia patyčių patiria 3-ų ir 6-ų klasių mokiniai. Džiugina tai, kad 90,8 proc. mokinių rašo, kad iš jų niekas nesityčioja arba tik 1-ą ar 2 kartus.

Nuo 2011 m. patyčių mokykloje sumažėjo 59,8 proc.

Patyčių rezultatai buvo nagrinėjami mokytojų tarybos posėdyje, MSG grupėse, klasių valandėlėse ir tėvų susirinkimuose. Priimti nutarimai, padedantys siekti mažesnio patyčių procento mokykloje.

Mokinių sukurtas šūkis 2018-2019 m.m. „Nesityčiok iš kitų ir turėsi daug draugų”. Ta tema pravesta viktorina, kurioje mokiniai parodė OPKUS projekto žinias, kūrė plakatus ir naują šūkį 2019-2020 m.m.

2019-03-13 d. 6 klasių mokiniams pravesta viktorina „Nesityčiok iš kitų ir turėsi daug draugų“. Viktorinoje geriausiai pasirodė 6a klasės komanda.

logo