2017 spalio 10
Projektai

mazeikiu_kalnenu_pagr_mok

OLWEUS  projektas prieš patyčias 

Sertifikuota Olweus vardo mokykla

SERTIFIKATAS 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metams
SERTIFIKATO PRIEDAS

2016-2017 mokslo metai

Siekiant užkirsti kelią patyčioms, kurti draugiškesnę ir saugesnę aplinką mokykloje, labai svarbu bendradarbiauti ir dirbti visiems kartu. Džiaugiamės, kad kasmet vis daugiau tėvų nelieka abejingi patyčioms ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Tik kartu dirbdami galime pasiekti mokykloje skelbiamo siekio „Mokykla – be patyčių“.

Šiam tikslui pasiekti skirtos Keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;
2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.
logo