2017 spalio 10
Projektai

mazeikiu_kalnenu_pagr_mok

OLWEUS  projektas prieš patyčias 

Sertifikuota Olweus vardo mokykla

SERTIFIKATAS 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metams
SERTIFIKATO PRIEDAS

Mokykla į Olweus patyčių prevencijos projektą įsijungė 2011 m. rugsėjo mėnesį.

2017 m. gegužės mėnesį mokykloje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdė OPKUS patyčių prevencijos projekto išorės auditą. Jo metu nustatyta, kad mokykla vykdo  visus privalomus dvylikos standartų reikalavimus, todėl vėl 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metams suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas, įteiktas pažymėjimas ir emblema. Tai rodo, kad mokyklos bendruomenė  didelį dėmesį skiria socialiniam emociniam ugdymui.

Mokykloje taikomos OPKUS (Olweus projekto kokybės užtikrinimo sistema) priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos ugdymo planuose.

OPKUS programa integruojama į visas įprastines mokyklos veiklas. Ji tapo veiksminga patyčių prevencijos priemone ir prisideda prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:

  • Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
  • Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla.
  • Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.
  • Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.

Mokyklos bendruomenės sukurtas 2017-2018 m.m. devizas:

NESITYČIOK IŠ KITŲ, NES VISKAS GRĮŽTA SU KAUPU…

2016-2017 mokslo metai

Siekiant užkirsti kelią patyčioms, kurti draugiškesnę ir saugesnę aplinką mokykloje, labai svarbu bendradarbiauti ir dirbti visiems kartu. Džiaugiamės, kad kasmet vis daugiau tėvų nelieka abejingi patyčioms ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Tik kartu dirbdami galime pasiekti mokykloje skelbiamo siekio „Mokykla – be patyčių“.

Šiam tikslui pasiekti skirtos Keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;
2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.
logo