Mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2016 – 2017 m.m.

Įsivertinimas – procesas, kurio metu mokyklos bendruomenės nariai analizuoja mokyklos veiklos kokybę.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos ir rezultatų naudingumo tyrimas, padedantys nustatyti kaip pasiekiami mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos tikslai ir kokius tikslus mokykla gali kelti į ateitį

Detali plačiojo įsivertinimo anketa

 9818 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien