Mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 

Įsivertinimas – procesas, kurio metu mokyklos bendruomenės nariai analizuoja mokyklos veiklos kokybę.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos ir rezultatų naudingumo tyrimas, padedantys nustatyti kaip pasiekiami mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos tikslai ir kokius tikslus mokykla gali kelti į ateitį

Įsivertinimo ir pažangos ataskaita, 2017 m.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo komanda:
1. Jūratė Fridrikienė,
2. Dalia Šiaulienė,
3. Raminta Lupeikienė,
4. Liudmila Andrijauskienė,
5. Ginta Vaizgielienė,
6. Birutė Miltenienė11949 lankytojai aplankė iš viso 4 lankytojai aplankė šiandien