Mieli mokinių tėveliai paremkite mokyklą

Mieli mokinių tėveliai paremkite mokyklą

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 2 proc. GPM paramos galimybe 2017 metais paramą skyrėte mūsų mokyklai. Sieksime ir toliau atnaujinti bei modernizuoti edukacines ir mokymo(si) erdves.

Jūs labai padėsite savo vaiko mokyklai, jeigu skirsite 2 procentus GPM ir šiais metais. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę.

Nuotraukose matosi atnaujintos erdvės, kuriomis džiaugiasi vaikai ir visa bendruomenė.

Dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą mokyklai.

Rekvizitai 2% paramai:

Paramos gavėjo tipas: 2
Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 190160653
Paramos gavėjo pavadinimas: MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio dalį skirti mokyklai, reikia užpildyti specialų formos FR0512 versija 03 prašymą. Pildymo taisykles rasite čia. Tai galite padaryti keliais būdais:

PIRMAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir pateikti 2% formos FR0512 versija 03 prašymą internetu:

  1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
  2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, versija 03. Duomenis apie mokyklą žr. aukščiau.

Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. gegužės 1 d.

ANTRAS BŪDAS. Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos arba mūsų mokyklos svetainės  FR0512 versija 03 prašymą ir atsispausdinkite jį.

  1. Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo asmens kodą, telefoną, vardą, pavardę, adresą.
  2. Pažymėkite mokestinį laikotarpį (2016), pažymėkite 6S laukelį (mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą) ir nurodykite, kokį mokesčio dalies dydį (2 ar  1 procentą) skiriate mokyklai.
  3. Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.
  4. Užpildytą prašymą nuneškite į artimiausią Mokesčių inspekcijos skyrių arba išsiųskite paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Užpildyto prašymo pavyzdys

Iškilus neaiškumams pagalbos galite kreiptis į klasės auklėtoją.
Skirdami paramą mokyklai, skiriate ją savo vaikui. Tikimės, kad neliksite abejingi!
Dėkojame už Jūsų gerumą ir bendradarbiavimą.
Mokyklos direktorė  Regina Arbatauskienė