Pailgintos dienos grupė

Mokykloje veikia pailgintos dienos grupė 1, 2, 3 ir 4 klasių mokiniams.


Grupės paskirtis – teikti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu papildomą mokamą neformalaus švietimo paslaugą, po pamokų organizuojant 1 – 4 klasių mokinių priežiūrą, užimtumą, teikti pagalbą mokiniams atliekant namų užduotis, sudaryti sąlygas mokinių turiningam laisvalaikiui, bendravimo įgūdžiams tobulinti.


Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-18 ,,Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-315 „Dėl pailgintos dienos grupių“ dalinio pakeitimo“ 1 punkto pakeitimu,   imamas mokestis už pedagoginę priežiūrą pailgintos dienos grupėje 5,79 Eur už mėnesį.14180 lankytojai aplankė iš viso 4 lankytojai aplankė šiandien