Mokyklos bendruomenė

0373

 

 


Mažeikių   Kalnėnų   pagrindinės  mokyklos pedagogų sąrašas

2017 – 2018 m.m.

 Eil.
Nr.
 Pavardė, vardas  Kokią mokslo įstaigą baigė, specialybė  Kvalifikacinė kategorija  Dėstomi dalykai  Klasės vadovas
 1.

Adomavičienė
Sandra

 

ŠU, 1998m., specialioji
pedagogė ir logopedė

vyr. specialioji pedagogė

specialioji pedagogika

 2.

Andrijauskienė Liudmila

 

ŠPI, 1988m.,
rusų k. ir literatūros mokytoja; ŠPI, 1997m.,
lietuvių k. ir literatūros mokytoja

vyr. mokytoja

lietuvių kalba

10 klasės

216 kab.
 3.

Arbatauskienė
Regina

 

 KTU, 2005m. viešojo administravimo magistro
kvalifikacinis  laipsnis;  VVPI, 1981m., istorijos ir visuomenės mokslo
mokytoja

Direktorė,

I vadybinė kategorija

 

 istorija

 4.

Dobrovolskienė Erika

 

ŠU, 2012m, socialinė pedagogika

socialinė pedagogė

—–

 5.

Baranovienė Diana

 

VPI, 1995 m., geografijos
mokytoja, VPU 2008 m. biologijos edukologija

vyr. mokytoja

geografija

313 kab.

 6.

Bergmanienė
Loreta

 

ŠPI, 1985m.,  ikimokyklinio auklėjimo metodininkė

mokytoja,

skaityklos vedėja

neformalusis švietimas

7c klasės

 7.

Beržinskienė Lina

 

ŠU, 2006m.,Lietuvių kalbos filologė, ŠUTSI,2008m. mokytoja

vyr. mokytoja

lietuvių kalba

8c klasės

218 kab.

 8.

Budrienė  Jolanta

 

ŠPI, 1997m., pradinių klasių mokytoja

mokytoja metodininkė

pradinių klasių mokytoja

1d klasės

323 kab.
 9.

Čikeliovienė Lina

 

ŠPI, 1990m.,
pradinių klasių mokytoja

vyr. mokytoja

pradinių klasių mokytoja

 1a klasės 225 kab.
 10.

Damulienė  Tatjana


Žemaitijos kolegija
2007m. , dailės ir technologijų mokytoja.

mokytoja metodininkė

technologijos

109 kab.
 11.

Daugėnienė Rasa

 

ŠPI, 1992m.,
pradinių  klasių mokytoja

vyr. mokytoja

pradinių klasių mokytoja

 3b klasės  324 kab.
 12.

Daugėnienė Vida

 

ŠPI, 1989m., pradinių  klasių mokytoja

mokytoja metodininkė

 

pradinių klasių mokytoja

4a klasės

123 kab.
 13.

Daugnorienė  Rima

 

ŠU, 2000m.,
pradinių  klasių
mokytoja, ŠUKI, 2004m., anglų kalbos
filologija,KTU,2014m., organizacijų vadybos magistro laipsnis

direktoriaus pavaduotoja
ugdymui  II vadybinė kategorija

 anglų kalba

 14.

Drąsutienė  Gražina

 

ŠPI, 1991m.,
pradinių  klasių mokytoja, KU, 2007m., religijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

vyr.mokytoja

tikyba

 

 7a klasės  317 kab.
 15.

Durčaitė Inesa

 

ŠU, 2003m., matematikos
bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 2010m. ŠU dalyko pedagogika

vyr. mokytoja

matematika

8b klasės

 220 kab.
 16.

Fridrikienė Jūratė

VPU,1994m., biologijos ir
žemės ūkio  pagrindų, chemijos mokytoja

mokytoja

metodininkė

biologija,
gamta ir žmogus

5a klasės

 207 kab.
17.

Gaižauskienė Gena

 Šiaulių aukštesnioji muzikos mokykla, 1980 m., muzikos mokyklos dėstytoja  vyr. mokytoja

muzika

 231 kab.
 18.

Galminienė Judita

 

VU, 1992m.,
matematikas,  dėstytojas

 

mokytoja

metodininkė

matematika

ekonomika

 

 5c klasės

 316 kab.
 19.

Gedvilienė Loreta

 

VVU, 1991m.,
rusų kalbos ir literatūros dėstytoja;

ŠPI, 1997m.,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

vyr. mokytoja

 

rusų kalba

6e klasės

 214 kab.
 20. Gedrimienė Zina  VPI, 1989 m., vokiečių kalbos mokytoja  mokytoja metodininkė  vokiečių kalba
 21.  Gedvilienė Daiva  Lietuvos konservatorija, 1991m., muzikinio teatro artistė  mokytoja  neformalusis švietimas
 22.

Gerikienė Daiva

KU, 1995m.,
pedagoginė psichologija, psichologijos magistro
kvalifikacinis  laipsnis

psichologė

IV kategorija

 23. Aušra Gricienė  VPU, 1995 m., chemijos- taikomųjų darbų mokytoja  mokytoja metodininkė  technologijos
 24.

Gudavičienė  Nida

ŠPI, 1990m.,
prad.kl.mokytoja

mokytoja

metodininkė

pradinių klasių mokytoja 

4c klasės

325 kab.
 25.

Jagminienė Edita

 

ŠU, 2001m., lietuvių
kalbos  filologė, VDU, 2006m. pedagogikos
psichol. kursas

vyr. mokytoja

lietuvių kalba

 7b klasės  219 kab.
 26.

Jaroščukienė
Vlada

 

ŠU, 1998m.,
matematikos ir informatikos mokytoja

vyr. mokytoja

 

informacinės technologijos
matematika

 209 kab.
 27.

Jazdauskienė
Regina

 

ŠPI, 1984m.,
pradinių klasių mokytoja

mokytoja
metodininkė

pradinių klasių mokytoja

1c klasės

223 kab.
 28.  Jaraminas Klemensas  Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, religijos mokslų magistro laipsnis  mokytojas  Tikyba
 29.

Klovienė Gražina

 

ŠPI, 1985m., defektologė,
spec pedagogė oligofrenopedagogė, logopedė

logopedė metodininkė

logoped. prat.

 

 30.

Langienė  Violeta

 

ŠPI, 1984m.,
pradinių klasių mokytoja

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kategorija 

pradinių klasių mokytoja
 31.

Liupšienė Vilma

 

KKI,1988 m., kūno
kultūros dėstytoja

vyr. mokytoja

kūno kultūra

 6d klasės sporto salė
 32.

Lupeikienė Raminta

 

ŠPI, 1993m.,
dailės-braižybos-darbų mokytoja

 mokytoja metodininkė

dailė

 

 307 kab.
 33. Mackevičius Kęstutis

VVPI, 1988m., technologijų mokytojas

mokytojas metodininkas

technologijos

112 kab.
 34.

Maneikytė Rima

ŠPI, 1994m.,
pradinių klasių mokytoja

bibliotekos vadovė,

mokytoja

neformalusis švietimas  6a klasės
 35.

Miltenienė Birutė

 

LVKKI, 1988m.,  kūno kultūros dėstytojas- organizatorius

 mokytoja
metodininkė

kūno kultūra

8d klasės

 sporto salė
 36.

Misevičienė Daiva

 

VKKF, 1987m.,  lietuvių kalbos  ir
literatūros mokytoja

mokytoja metodinin kė

 

lietuvių kalba

7d klasės

 315 kab.
 37.

Pecholdienė  Vilma

 

ŠPI, 1988m.,
pradinių  klasių mokytoja

mokytoja metodininkė

pradinių klasių mokytoja

 

 4d
klasės

322 kab.

 38.

Piilberg  Edita


VDU, 2007m. anglų k. mokytoja. ŠU, 1999m. pradinių klasių  mokytoja

vyr. mokytoja

anglų kalba

106 kab.
 39. Pauliukas Stasys

ŠU, 2006m., taikomosios technologijos ir grafika, dailės mokytojas

mokytojas metodininkas

technologijos

112 kab.
 40. Petrikienė Daina J.Švedo ped. mokykla, 1990 m., ŠU, 2003 m., pradinis ugdymas, ŠU, 2008 m. muzikos mokytoja  mokytoja metodininkė  muzika
 41.

Pileckienė Olga

 

KU, 2004m., anglų kalbos
mokytoja

mokytoja

metodininkė

anglų kalba

 

312 kab.
 42.

Prokopčukienė  Danutė

 

ŠU, 1999m., matematikos ir informatikos mokytoja

mokytoja

metodininkė

informacinės technologijos

5b klasės

308 kab.
 43.

Riaukienė Vilma

 

ŠPI, 1997m.,
fizikos ir matematikos mokytoja

mokytoja metodininkė

fizika

matematika

6c klasės

 309 kab.
 44.

Rimiškienė Larisa

 

ŠPI, 1982m.,
pradinių klasių mokytoja

mokytoja metodininkė

pradinių klasių mokytoja

1b klasės

222 kab.
 45.

Samuilaitė Renata

 

VPU, 2003m., Edukologijos ir aplinkotyros bakalauras ir mokytojo
kvalifikacija

soc. pedagogas

——-

 46.

Savickienė  Birutė

 

ŠPI, 1987m.,
pradinių klasių mokytoja

mokytoja metodininkė

pradinių klasių mokytoja

2b klasės

124 kab.
 47.

Savickienė Zita

 

ŠPI, 1990m.,  pradinių klasių mokytoja

vyr. mokytoja

pradinių klasių mokytoja

2a klasės

 126 kab.
 48.

Semčenkienė
Violeta

 

ŠPI, 1986m., rusų kalbos  ir literatūros  mokytoja

mokytoja metodininkė

rusų kalba

311 kab.
 49.

Senkuvienė  Dalia

 

ŠPI, 1986m., pradinių klasių mokytoja

vyr. mokytoja

pradinių klasių mokytoja

3a klasės

 224 kab.
 50.

Slančiauskienė
Jolanta


VPU, 2002m., anglų
filologija, mokytoja

vyr.mokytoja

anglų kalba

6b klasės

 217 kab.
 51.

Slivskienė  Vilma

 

VV Konservatorijos
Klaipėdos fakultetas, 1988m.choreografija

mokytoja

metodininkė

choreografija

230 kab.
 52.

Staigvilienė
Adelė

 

VVPI, 1989m.,  istorijos ir visuomenės mokslų mokytoja

direktoriaus

pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kategorija

 

istorija

320 kab.
 53.

Stanienė Dalia

 

ŠPI, 1997m., pradinių
klasių mokytoja

vyr. mokytoja

pradinių klasių mokytoja

4b klasės

 122 kab.
 54.

Stonkuvienė
Raimonda

 

VPU, 1994m.,
rusų kalbos ir literatūros; taikomųjų
darbų mokytoja., LPKI, 1999m., anglų kalbos ir literatūros
mokytoja

vyr. mokytoja

anglų kalba

 9 klasės
 55.

Strazdauskienė
Daiva

 

ŠU, 2002m.,
pradinių klasių ir dailės mokytoja.

ŠU, 2006m.,
socialinis pedagogas

vyr.mokytoja,
vyr. socialinė pedagogė

—–

 56.

Surplienė Neringa

 

KP, 1998m.,
pradinių klasių mokytoja su anglų k. kvalifikacija

ŠU, 2001 m., pradinių klasių
mokytoja

vyr. mokytoja

anglų kalba

   222 kab.
 57.

Šiaulienė Dalia

 

ŠPI, 1984m.,
pradinių klasių mokytoja

vyr. mokytoja

pradinių klasių mokytoja

 3c klasės
 58.

Šiaulienė Regina

 

ŠPI, 1994m., pradinių
klasių mokytoja. Klaipėdos konservatorija. 1983m.,
kultūros darbo organizatorius metodininkas

vyr. mokytoja

etika

 

10 klasės  319 kab.
59.

Šukienė Rita

 VVPI, 1979 m., anglų kalbos mokytoja  mokytoja metodininkė

anglų kalba

5d klasės
 60.

Tamošauskienė
Dalia

 

ŠPI, 1980m.,
ikimokyklinio auklėjimo metodininkė ir auklėtoja, KU,2002m., pradinio
mokymo pedagogika, mokytoja

vyr. mokytoja

pradinių klasių mokytoja

2c klasės 211 kab.
61.

Vainauskienė
Elvyra

 

VPI, 1987m.,
istorijos ir visuomenės  mokslo 
mokytoja

mokytoja metodininkė

istorija

215 kab.
62.

Vaitkienė  Jurgita

 

KU, 2000m., pradžios
mokyklos mokytoja

mokytoja

priešmokyklinis ugdymas

107 kab.
63.

Vaizgielienė
Ginta

VU, 1989m.,
matematikas,  dėstytojas

vyr. mokytoja

matematika

321 kab.
 64. Valantė Daiva

Panevėžio kolegija, Rokiškio filialas, 2004m.,  pagrindinės mokyklos anglų k. mokytoja. VDU, 2008m., anglų kalbos filologija

vyr. mokytoja anglų kalba 318 kab.
 65. Vitkevičienė Snieguolė

LPKI, 1998m.,  pedagoginė psichologija, KTU,1993m., inžinierius

mokytoja metodininkė

chemija
gamta ir žmogus

 8a klasės 209 kab.

 50186 lankytojai aplankė iš viso 10 lankytojai aplankė šiandien