Misija, vizija


Mokyklos vertybės

Pagarba žmogui ir gamtai: sveika, saugi ir ekologiška aplinka, pilietinis sąmoningumas, įvairiapusis asmenybės ugdymas.

Misija

Kalnėnų pagrindinė mokykla – mokykla, teikianti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus, kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, nuolat tobulinanti savo veiklą, grindžiamą humaniškumo, demokratiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo principais, ugdanti sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, tautinį sąmoningumą, mokymosi visą gyvenimą kompetenciją, kurianti saugią, ekologišką ir modernią ugdymo(-si) aplinką.

Vizija

Mokykla – nuolat besikeičianti, atvira pozityviai kaitai, savo įvaizdžiu ir ugdymo rezultatais sėkmingai konkuruojanti įstaiga.


 

9469 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien