Logopedas

Mokyklos logopedė metodininkė Gražina Klovienė veda logopedines pratybas (vaikams) mokiniams nuo priešmokyklinės iki aštuntos klasės, kai logopedinę pagalbą mokiniui skiria Mažeikių Pedagoginė Psichologinė tarnyba, arba mokyklos Vaiko gerovės komisija. Logopedinių pratybų tikslas – teikti korekcinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos  logopedės Gražinos Klovienės darbo laikas 2019 – 2020 m.m.
Logopedinių pratybų metu:

Dirbama pagal (vaiko) mokinio gebėjimus grupėse ir individualiai. Parenkamos tinkamiausios mokymo formos, būdai. Logopedinės pratybos vykta po pamokų mažiausiai 1 kartą per savaitę nustatytu laiku. Pratybų trukmė nuo 20 min (individualios) iki 45 min (grupinės).8820 lankytojai aplankė iš viso 10 lankytojai aplankė šiandien