Logopedas

Mokyklos logopedė Gražina Klovienė veda logopedines pratybas (vaikams) mokiniams nuo priešmokyklinės iki dešimtos klasės, kai logopedinė pagalba skiriama Mažeikių Pedagoginės psichologinės tarnybos, arba mokyklos Vaiko gerovės komisijos. Logopedinių pratybų tikslas – teikti korekcinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos logopedės Gražinos Klovienės darbo laikas 2018 – 2019 m.m.
1,5 etato


Logopedinių pratybų metu:

Dirbama pagal (vaiko) mokinio gebėjimus grupėse ir individualiai. Parenkamos tinkamiausios mokymo formos, būdai. Logopedinės pratybos vykta po pamokų mažiausiai 1 kartą per savaitę nustatytu laiku. Pratybų trukmė nuo 20 min (individualios) iki 45 min (grupinės).

8630 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien