Logopedas

 

PATVIRTINTA
Mažeikių Kalnėnų progimnazijos
direktoriaus 2020 m. kovo 27 d.
įsakymu Nr. V1-143

 

           Progimnazijos logopedė metodininkė Gražina Klovienė teikia logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir juos šalinti.

Mokinių kalbos tyrimas – tai viena pagrindinių logopedo veiklos krypčių

 

Mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcija

Dalyvavimas gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje

Konsultavimas ir pedagoginis švietimas

Kvalifikacijos tobulinimas ir profesinis tobulėjimas

 Mažeikių Kalnėnų progimnazijos logopedės GRAŽINOS KLOVIENĖS
 DARBO LAIKAS
 nuotolinio mokymo metu (nuo 2020 m. kovo 30 d.)

9390 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien