Lietuvių kalba

Privalomosios ir rekomenduojamosios literatūros sąrašai 5-10 klasėms

LITERATŪROS SĄRAŠAS 5 KLASEI

 1. K. Boruta. Jurgio Paketurio klajonės
  2. R. Černiauskas. Jūra yra sūri, Čir vir vir pavasaris
  3. V. Dautartas. Žydrieji jungos arba R. Spalis. Gatvės berniuko nuotykiai
  4. L. Degėsys. Žolynas. Žvėrynas, Gerai, bet nelabai (melų pasakos)
  5. L. Gutauskas. Paukščių takas (eilėraščiai)
  6. J.Jankus. Po raganos kirviu
  7. V. V. Landsbergis. Obuolių pasakos arbaR. Černiauskas. Slieko pasaka
  8. I.Meras. Geltonas lopas
  9. G.Morkūnas. Vasara su katšuniu (Grįžimo istorija)
  10. V.Petkevičius. Didysis Medžiotojas Mikas Pupkus
  11. S.Poškus. Nebaigta pasaka
  12. V.Račickas. Zuika padūkėlis arba Jos vardas Nippė
  13. Broliai Grimai. Vaikų ir namų pasakos
  14. Ch. R. Chimenesas. Plateras ir aš arbaK. Dicamillo. Pasaka apie Desperą
  15. T. Janson. Tėtis ir jūra arba Nematomas vaikas L. Kerolis. Alisa stebuklų šalyje, arba M. Macourekas. Du šimtai senelių, arba R. Dahl. Raganos
  16. S. Lagerliof. Stebuklingosios Nilso kelionės
  17. K. S. Liuisas. Liūtas, burtininkė ir drabužių spinta arba Dž. K. Rouling. Haris Poteris ir Išminties akmuo, arba Dž. R. R. Tolkinas. Hobitas
  18. B. Park. Čia buvo Mikas Hartas arba R. Welsh. Drakono sparnai, arba G. Paris.Moliūgėlio istorija
  19. V. Sarojanas. Tėti, tu keistuolis. Mama, aš tave myliu arba U. Starkas. Sikstenas, arba R. Dahl. Denis pasaulio čempionas, arba K. Niostlinger. Pirmadienį viskas kitaip
  20. K. Steinsdóttir. Spurgos ir karis arba Angelas Vakarų rajone
  21. Ž. Vilson. Mes – dvynės arba D. Geisler. Slapti Vandos užrašai, arba S. Olsson, A. Jacobson. Berto dienoraštis arba Berto žygiai

LITERATŪROS SĄRAŠAS 6 KLASEI

 1. K. Saja. Būrimas obuolio sėklom
  2. P. Tarasenka. Perkūno šventykloje
  3. M. Vainilaitis. Kaulo bobos apžavai arba Sidabrinė kultuvėlė, arba Akivarų tiltas
  4. J. Žilinskas. Gugis – girių kaukas ir žmonių draugas
  5. E. Blyton. Šauniojo penketuko nuotykiai arbaP. Berna. Arklys be galvos
  6.M. de Jongas. Gandralizdis ant stogo arbaO Dell. Mėlynųjų delfinų sala, arba F.Istvaaan. Lutra ( Murza), arba F.Zaltenas. Bembis.Bembio vaikai, arba F.Movetas. Šuo, kuris nenorėjo būti šunimi, arba Janošas (Janosh). Brolių Grimų pasakos kitaip
  7. K. S. Liuisas. Liūtas, burtininkė ir drabužių spinta arba Dž.K.Rouling. Haris Poteris ir Išminties akmuo, arba Dž. R.R. Tolkinas. Hobitas
  8. H. Malot. Be šeimos arba K. Hagerup. Morkus ir Diana, arba F.Erlingsson. Benjaminas Balandis, arba M. Gripė. Jozefina, arba Hugas ir Jozefina. Hugas, arba J. Mark. Griaustinis ir žaibai, arba E.Colfer. Benis ir Omaras, arba V.Železnikovas.Visi svajoja apie šunį, arba Baidyklė
  9. Maršalas. Aš moku šokinėti per balas arba Papasakok apie kalakutą, Džo
  10. P. Moon. Neskaityk šios knygos
  11. J. C. Mourlevat. Upė, tekanti atgal
  12. B. Reuteris. Busterio pasaulis arba L. Sachar. Berniukas mergaičių tualete, arba C.Biodker. Silas ir juodoji kumelė
  13. E. Švarc. Žvaigždūnė arba M.Murray. Beveik neįtikėtina Kedrės B. Hartli istorija ( Tos, kuri planavo nepaprastą gyvenimą; Beveik neabejotina Kedrės B. Hartli šlovė ( Tos, kuri negali nesklandyti aukštai ir nemylėti giliai)
  14. H. Varmer, L .Brogerr. Vargšas berniukas iš Odensės arba K. Ljunggren. Svečiuose pas Astridą Lindgren
  15. P.Džonsonas. Kaip auklėti savo tėvus

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS 7 KLASEI

Lietuvių literatūros tekstai

 1. K. Donelaitis. Metai.(,,Pavasario linksmybės“)
  2. V. Pietaris. Algimantas
  3.  J. Biliūnas. Laimės žiburys
  4.  S. Nėris. Anksti rytą
  5.  M. Martinaitis. Žemės dukra
  6.  B. Vilimaitė. Papartynų saulė
  7.  J. Erlickas. Humoreskos

Visuotinės literatūros tekstai

 1. R. Bredberis (R. Bradbury). Pienių vynas
  9. D. Defo (D. Defoe). Robinzonas Kruzas
  10.  Graikų mitai. Prometėjas. Heraklis
  11.  V. Goldingas (W. G. Golding). Musių valdovas
  12.  A. Konan Doilis (A. Conan Doyle). Užrašai apie Šerloką Holmsą
  13.  A. Mickevičius (A. Mickiewicz). Gražina

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS 8 KLASEI

Lietuvių literatūros tekstai

 1. Maironis. Jūratė ir Kastytis
  2. V. Krėvė. Skerdžius
  3. K. Boruta. Baltaragio malūnas
  4. K. Ostrauskas. Jūratė ir Kastytis
  5. J. Vaičiūnaitė arba S. Parulskis. Poezija
  6. B. Radzevičius. Žmogus sniege

Visuotinės literatūros tekstai

 1. Biblija (ištraukos iš Senojo Testamento Pradžios knygos: pasakojimas apie nupuolimą, pikto kilmę; ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal Matą (palyginimas apie sėjėją, palyginimas apie talentus)
  8. R. Bredberis (R. Bradbury). Pradžios pabaiga
  9.  M. Gripė (M. Gripe). Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija
  10.  Homeras. Odisėja (ištraukos)
  11. L. Lauri (L. Lowry). Siuntėjas
  12. E. A. Pou (E. A. Poe). Raudonosios mirties kaukė
  13. O. Proisleris (O. Preussler). Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne
  14. Dž. Kriusas (J. Krüss). Timas Taleris, arba Parduotas juokas
  15. V. Šekspyras (W. Shakespeare). Romeo ir Džiuljeta

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS 9 KLASEI

Lietuvių literatūros tekstai 

1. Lietuvių pasakos. Eglė Žalčių karalienė
2. Pasakos apie bebaimį herojų ir baimės paieškas
3. Gedimino laiškai (pasirinkti laiškai)
4. M. Daukša. Postilė. (Prakalba)
5. M. Mažvydas. Katekizmas. (Prakalba)
6. A. Baranauskas. Anykščių šilelis
7. Maironis. Pavasario balsai
8. Žemaitė. Marti
9. S. Šaltenis. Riešutų duona

 Visuotinės literatūros tekstai 

1. Graikų mitai. Sizifas. Narcizas
2. Sofoklis. Antigonė
3. Biblija. Senasis Testamentas. Pradžios knyga (pasakojimas apie Kainą ir Abelį, pasakojimas apie Babelio bokštą) Ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal Matą (Kalno pamokslas, palyginimas apie vynuogyno darbininkus)
4. Rolando giesmė
5. Senovės rytų poezija (pasirinktinai)
6. M. de Servantesas Savedra (M. de Cervantes Saavedra). Don Kichotas
7. V. Šekspyras (W. Shakespeare). Karalius Lyras
8. Ž. B. Moljeras (J. B. Molière). Tartiufas
9. A. Mickevičius (A. Mickiewicz). Konradas Valenrodas
10. O. de Balzakas (H. de Balzac). Eugenija Grande

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS 10 KLASEI

1. Maironis. Pavasario balsai (eilėraščiai)
2. V. Mykolaitis-Putinas (simbolistiniai eilėraščiai)
3. J. Aistis, A. Miškinis, B. Brazdžionis, S. Nėris (pasirinkti neoromantiniai eilėraščiai)
4. Žemaitė. Marti
5.  P. Cvirka. Saulėlydis Nykos valsčiuje (Kasdienės istorijos) (novelės)
6. I. Šeinius. Kuprelis
7. K. Binkis. 100 pavasarių (eilėraščiai)
8. H. Radauskas (eilėraščiai)
9. V. Mačernis. Po ūkanotu nežinios dangum (sonetai)
10. B. Sruoga. Dievų miškas
11. A. Škėma. Novelė „Madona“
12. R. Granauskas. Novelė „Vienas“
13. J. Grušas. Meilė, džiazas ir velnias
14. A. Mackus. Žodžiai ir raidės / Liūnė Sutema. Tebūnie (pasirinkti eilėraščiai)
15. M. Martinaitis. Kukučio baladės
16. V. Juknaitė. Išsiduosi. Balsu
17. J. Ivanauskaitė. Pakalnučių metai
18. R. M. Remarkas (R. M. Remarque). Vakarų fronte nieko naujo
19. Dž. Selindžeris (J. D. Salinger). Rugiuose prie bedugnės
20. U. Eko (U. Eco). Rožės vardas
21. J. Gorderis (J. Gaarder). Mergaitė su apelsinais

2072 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien