Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis (bruto) 2016 m. IV-ą ketvirtį (€)
Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis (bruto) 2017 m. III-ą ketvirtį (€)
Direktorius  1610  1610
 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1255  1255
 Spec. pedagogas, logopedas  656  656
 Bibliotekininkas  618  618
 Mokytojo padėjėjas  399  399
 Socialinis pedagogas  914  914
 Mokytojas  497  497
 Vyresnysis mokytojas  842  842
 Mokytojas metodininkas  907  907
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 568 568
Raštinės vedėja 380 380
Vyr. buhalteris 735 735
Pailgintos grupės auklėtoja 676 676
Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 380 380
Sargas 380 380
Kiemsargis 380 380
Valytoja, budėtoja, rūbininkė 380 380
Virėja 380 380
Indų plovėja 380 38010752 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien