2017-2018 m.m.

2018-05-31 Ketvirtokų šventė

2018-05-31 vyko „Ketvirtokų palydų į 5 klasę“ šventė.

2018-05-30 Civilinės saugos pratybos

Gegužės 30 dieną Kalnėnų pagrindinėje mokykloje vyko civilinės saugos pratybos. Mokymų tikslas – praktiškai atlikti moksleivių ir personalo evakuaciją iš mokyklos patalpų, imitacinio gaisro gesinimas, naudojantis gesintuvu.
Suskambėjęs įspėjamasis pavojaus signalas pranešė visiems apie evakuacijos pradžią. Visi mokyklos mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai organizuotai išėjo iš pastato ir susirinko nurodytoje vietoje – mokyklos sporto aikštės teritorijoje . Šios pratybos parodė, jog mokyklos bendruomenė, kilus pavojui, geba tiksliai vykdyti nurodymus, veikia vieningai ir saugiai.
Atlikus evakuaciją įvyko pratybų bei atliktų veiksmų aptarimas. Pratybas stebėjo ir vertino mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė ir Mažeikių r. administracijos viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas civilinei saugai Antanas Murauskas.
Pratybos atnešė naudos ne tik mokiniams, bet ir visam mokyklos personalui, dar kartą primindamos visiems, kaip reikia elgtis evakuacijos metu ir kaip naudotis gaisro gesinimo priemonėmis.
Mokykloje organizuotose pratybose dalyvavo 872 moksleiviai ir darbuotojai.
Atsakinga už civilinę saugą Loreta Bergmanienė

2018-05-28 „Linksmasis vaikystės kelias“

Gegužės 28 dieną mokykloje vyko renginys „Linksmasis vaikystės kelias“, skirtas akcijai „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“. Personažai, drakoniukai Pūkis ir Pūkė, priešmokyklinės grupės vaikus ir jų tėvelius pakvietė aplankyti Mįslių, Sveiko maisto, Kūrybiškumo ir Judrumo stoteles. Kiekvienoje iš jų vaikams reikėjo atlikti įvairias užduotis. Sėkmės, kūrybiškumo ir išradingumo, atliekant užduotis, palinkėjo pavaduotoja ugdymui V. Langienė.
Po renginio vaikai buvo apdovanoti šypsenėlių medaliais, pieštukais, spalvotais balionais, o jų tėvams įteikti lankstinukai „101 pagyrimas vaikui“.
Renginį organizavo VGK narės: socialinės pedagogės R. Samuilaitė, D. Strazdauskienė ir I. Balčiūnaitė, psichologė D. Gerikienė ir priešmokyklinės grupės mokytoja J. Vaitkienė.

2018-05-08 Biblijos nuotykis

Mūsų mokyklos 4a ir 4d klasės mokiniai dalyvauja tikybos projekte „Biblijos nuotykis“. Projekto trukmė 12 valandų (3 susitikimai po 4 val.). Tai Senojo Testamento pristatymas mokiniams chronologine tvarka. Naudojant įvairias metodines priemones mokiniams įtaigiai atskleidžiamos Senajame Testamente slypinčios istorijos, įdomūs veikėjai, pamokymai apie Kūrėją. Pirmasis susitikimas vyko 2017 m. lapkričio 14 d.  Vaikai aktyviai dalyvavo veikloje: vaidino, giedojo, atsakinėjo į klausimus, stengėsi įsiminti judesius, susipažino su geografinėmis vietovėmis, istorija. Projektui vadovavo Telšių katechetinio centro metodininkė Margarita Petrauskaitė, tikybos mokytoja metodininkė Elytė Žirgulienė, vienuolė sesė Brigita-Edita Gramauskaitė. Su nekantrumu lauksime kito susitikimo!

Tikybos mokytoja G. Drąsutienė

2018-05-04 Popietė „Mes augame“

 Gegužės 4 d. 1a ir 1c klasės mokiniai ir jų mokytojos Lina Čikeliovienė ir Regina Jazdauskienė dalyvavo popietėje „Mes augame“ . Į svečius atvyko lopšelio/darželio „Berželis“   parengiamosios grupės  auklėtojos ir vaikai. Būsimieji pirmokai turėjo galimybę susipažinti  su  mokykla, pasėdėti mokykliniame  suole...

Popietės metu vaikai žaidė judriuosius žaidimus,  dalyvavo linksmosiose estafetėse.

Visų nuotaika buvo puiki.

2018-04-11 Scratch dirbtuvės

Balandžio 9-11 d. Mažeikių Kalnėnų pagrindinėje mokykloje, 308 kabinete vyko Scratch dirbtuvės 5 klasių mokiniams. IT dirbtuvėse mokiniai susipažino su Scratch programavimo aplinka,  fono keitimu, veikėjų kūrimu bei scenarijų rašymu. Kūrė Scratch scenarijus, pristatė savo sukurtus projektus „Paskaičiuokime“ Scratch projektas „Sudėtis“, išbandė kitų mokinių sukurtus žaidimus Scratch žaidimas „Catch“. Scratch dirbtuvės buvo viena iš tarptautinio projekto ERASMUS +K2 veiklų.

2018-03-25 Veiksmo savaitė „Be patyčių 2018"

Kovo 19-25 dienomis visoje Lietuvoje vyko Vaikų linijos inicijuota akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“.
Mūsų mokyklos mokiniai, padedant klasių vadovams bei VGK nariams, vykdė įvairias veiklas: kūrė  ,,Draugystės knygas“, piešė skirtukus knygoms, atvirukus draugui, plakatus apie draugystę, organizavo žaidimus pertraukų metu. Vyresnieji mokiniai žiūrėjo filmus patyčių prevencijos tema. Pradinukams buvo padovanoti ženkliukai „Aš nepritariu patyčioms! O tu?“. Vyko draugiški tarpklasiniai mokinių susitikimai. Ačiū visiems dalyvavusiems akcijoje.
VGK 

2018-03-23 „Jaunųjų biologų naktis su gyvalazdėmis“

        Kovo 23 d. Gabijos gimnazijoje mokiniams organizuota edukacinė - pramoginė veikla „Jaunųjų biologų naktis su gyvalazdėmis“. Joje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokinės  Vaiva Pociūtė, Granta Lemežytė, Paulina Pocevičiūtė (7c klasė), Emilija Bubliauskaitė, Evelina Stupakovaitė (8a klasė).

2018-03-23 SODRA

Kovo 23 dieną Kalnėnų pagrindinės mokyklos mokiniai ir administracija profesinės šventės proga pasveikino socialinius partnerius – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus darbuotojus. Septintokai Vaiva Margelytė ir Arnoldas Ramanauskis papasakojo, kokius garsius žmones yra išauginęs Mažeikių kraštas, ir glaustai priminė SODROS Mažeikių skyriaus istoriją. Mažieji šokėjai pašoko smagią polką, o svajingą dainelę padainavo 5b klasės mokinė Gabrielė Misiūnaitė. Kalnėnų pagrindinės mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė ir mokyklos kapelionas Klemensas Jaraminas pasveikino susirinkusiuosius, linkėdami darnos ir profesinės sėkmės.

2018-03-20 Žemės diena

Kovo 20 diena – Žemės diena. Prasidėjo renginiai, skirti šiai dienai paminėti. Mokyklos televizoriuose sukosi žinutės apie gamtos stebuklus. Jaunieji gamtininkai klausinėjo moksleivių, o pateikusieji  teisingus atsakymus apie gamtą buvo apdovanoti saldainiais. Pirmokai ir penktokai pristatė savo gamtosauginius klasės kodeksus. Kovo 21 d. mokykloje vyko edukacinė pamoka apie roplius.

2018-03-03 Kaziuko mugė

Kovo 3 dieną mūsų mokyklos koridorius užliejo šurmuliuojanti Kaziuko mugė. Ant stalų daugiausiai išdėlioti įvairūs gardėsiai, bet galima buvo nusipirkt ir medinių šaukštų, peilių, mentelių ir net medinių lėktuvėlių, kuriuos pagamino ugdytinių tėveliai ir seneliai. Vaikai patys pardavinėjo, pirko, derėjosi vieni su kitais. Na, o kas liko neparduota, buvo mainomasi, vaišinami draugai. Mugė pritraukė ne tik pradinukus, bet ir vyresniųjų klasių mokinius, mokyklos darbuotojus.

2018-03-06 Pamoka 2c klasėje

Kovo 6 dieną 2 c klasės mokiniai ir mokytoja Dalia Tamošauskienė buvo pakviesti į Mažeikių savivaldybės viešosios bibliotekos Naftininkų filialo biblioteką, kur vyko vaikų poezijos skaitymo valanda „Lietuva, tėvynė, gimtinė“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Bibliotekininkės  Lina Nabažienė ir Sonata Stropulienė, mokiniai ir mokytoja skaitė žinomų poetų gražiausius posmus apie Lietuvos grožį, didybę. Pabaigoje buvo pristatyta knygų paroda apie Lietuvą.

2018-02-28 „Protų mūšis 2018“

Vasario 28 d. savo akademines žinias, kūrybiškumą, gebėjimą dirbti komandoje demonstravo ketvirtokai   „Protų mūšyje 2018“, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Mokiniai kovojo dėl mokslo simbolio – Pelėdos statulėlės. Atlikus visas užduotis paaiškėjo, kad geriausiai sekėsi 4c klasės komandai. Jų mokytoja Nida Gudavičienė. Visos komandos, dalyvavusios „Protų mūšyje“ apdovanotos padėkomis ir saldžiomis dovanėlėmis.

 Konkursą organizavo mokytojos Birutė Savickienė, Dalia Tamošauskienė, Zita Savickienė.

2018-02-16 „Bėgame už laisvę“

Vasario 16-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio dieną, šventiniame laisvės bėgime Mažeikiuose „Bėgame už laisvę” dalyvavo ir Kalnėnų pagrindinės mokyklos bendruomenė. 

2018-02-16 Vasario 16-oji

 Vasario 15 dieną visa Mažeikių Kalnėnų mokyklos bendruomenė  šventė  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-ąsias metines. Mokyklos kieme susirinko administracijos atstovai, mokytojai ir  mokiniai, pasipuošę tautine atributika.
    Į susirinkusiuosius su sveikinimo žodžiais  kreipėsi mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė ir mokyklos kapelionas kun. Klemensas Jaraminas linkėdami,  kad vienas kitam perduotume išdidžios nepriklausomybės jausmą, jausmą tautos, kuri turi ir puoselėja tvirtas vertybes ir žino savo stipriąsias puses. Jausmingai ir jautriai skambėjo mokinių deklamuojamos eilės, skirtos Lietuvai.

    Renginio pabaigoje mokiniai  sustojo ratu aplink visą mokyklą laikydami rankose vėliavos spalvomis išmargintus popierinius  tautinius ornamentus.

2018-01-31 Tirkšlių darželyje „Giliukas“

Būrelio „Chemija ir aplinkotyra“ viešnagė darželyje „Giliukas“

Sausio 31 d. Kalnėnų pagrindinės mokyklos būrelio „Chemija ir aplinkotyra“ mokiniai ir jų mokytoja Snieguolė Vitkevičienė  svečiavosi Tirkšlių darželyje „Giliukas“. Vykdė bendra pažintinę – praktinę tyrinėjimų ir eksperimentų veiklą. Jos metu auklėtojos ir 6 grupės vaikai pristatė įdomiausius atliktus bandymus. Mes, jaunieji chemikai, kartu su priešmokyklinukais atlikome bandymą. Išsikėlėme su vaikais klausimą – kiek vandens lašelių galėtų tilpti ant 50 euro centų monetos. Kaip pridera tyrimui, iškėlėme hipotezes, tada pipetėmis lašinome ant monetos vandens lašiukus. Bandymą atlikome kelis kartus, nes gautas rezultatas turi būti patikrintas. Po to viską aptarėme. Vaikai sužinojo, kas yra „hipotezė“,  kodėl tam tikri daiktai neskęsta vandenyje ir pan.

2018-01-30 Viktorija „Įdomioji gramatika“

Sausio 30 d. mokykloje vyko viktorina 7 klasių mokiniams  „Įdomioji gramatika“, kurią organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lina Beržinskienė. Šis renginys skirtas  Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Jo metu mokiniai pasitikrino, ar moka parinkti ir kalbėdami taisyklingai vartoti žodžio giminę, linksnį, ar geba pažinti sangrąžines ir nesangrąžines formas, ar neklysta vartodami skaitvardžių, įvardžių, veiksmažodžių, daiktavardžių formas, ar nedaro kalbos kultūros klaidų vartodami linksnius, prielinksnius ir polinksnius. Geriausiai savo žinias parodė 7d klasė. Už dalyvavimą viktorinoje mokyklos direktorė R. Arbatauskienė kiekvienos klasės komandą apdovanojo padėkos raštais.

2018-01-29 Popietė „Lietuvos 100-mečio labirintais“

Sausio 29 d. mokykloje vyko popietė SUP 5 kl. mokiniams „Lietuvos 100-mečio labirintais“, kurią organizavo Vaiko gerovės komisijos nariai. Šis renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Jo metu mokiniai turėjo galimybę pasitikrinti savo žinias apie Lietuvą, atlikti eksperimentą, apibūdinti jausmus, jėgas išbandyti sportinėse rungtyse .Už dalyvavimą šioje popietėje mokyklos direktorė R. Arbatauskienė kiekvieną mokinį apdovanojo padėkos raštu.

2018-01-12 Laisvės gynėjų diena

Mūsų mokykloje buvo minima „Laisvės gynėjų diena“.

2018-01-10 Dainų dainelė

Mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ atrankoje.
​Solistę Gabrielę Misiūnaitę (5b kl.) konkursui paruošė muzikos mokytoja Gena Gaižauskienė.
Ansamblį (Rūta Baltutytė (8b kl.), Justina Liutkutė (7d kl.), Kamilė Opryškaitė (7c kl.), Žilvinas Babrauskas (7b kl.) ir Arnoldas Ramanauskis (7b kl.)) konkursui paruošė muzikos mokytoja Daina Petrikienė.
​Mokytojų ruoštais mokiniais ir mokinių pasirodymais džiaugėsi mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė.

Darbų paroda „Kalėdinis papuošimas“

Gruodžio 11-22 d. mokykloje vyko pradinių klasių tėvelių ir mokinių darbelių paroda „Kalėdinis papuošimas“.

2017-12-18 akcija „Sušildykime sielas“

Gruodžio 18 d. mokykloje vyko kalėdinė akcija „Sušildykime sielas“. Ją organizavo Vaiko gerovės komisija. Akcijos metu bendruomenės nariai galėjo įsigyti įvairių daiktų: knygų, stalo žaidimų, bižuterijos, Kalėdinių suvenyrų. Už akcijos metu surinktas lėšas sunkiau gyvenančių šeimų vaikams bus įteikti dovanų čekiai kanceliarinėms prekėms įsigyti.

2017-12-18 Gyvūnų globa

Gruodžio mėn. jaunieji gamtininkai tradiciškai skelbė kalėdinę akciją, skirtą  beglobiams gyvūnams. Rinkome maistą, žaislus, pledus, kraiką ir pinigėlius. Gruodžio 18 d. šios  aukos buvo pristatytos į Mažeikių gyvūnų prieglaudą (Vytauto g. 10). Dėkojame už JŪSŲ gerumą!

2017-12-14 Kalėdinis koncertas

Mokykloje sklandė kalėdinė nuotaika... Aktų salėje vyko tradicinis kalėdinis koncertas, kuriame dalyvavo mokyklos bendruomenės nariai, būsimieji mokyklos mokiniai bei mokyklos mikrorajono gyventojai.

2017-12-12 Darbo taryba

2017 m. gruodžio 12 dieną mokykloje vyko darbo tarybos rinkimai. Darbo taryba buvo renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose, kuriuose dalyvavo 89 procentai balso teisę turinčių mokyklos darbuotojų. Į darbo tarybą išrinkti 3 darbuotojai: Rima Daugnorienė, Diana Baranovienė, Danutė Prokopčukienė. 

2017-12-05 Advento rytmetis

Metai sutirpo lyg  žvakė. Atėjo gražus, prasmingas, ramybę nešantis metas - adventas... Prasidėjęs adventas atneša dvasinės šilumos į mūsų gyvenimus. Visus džiugina ne tik artėjančios šventės, bet ir pats jų laukimas.

O kad laukimas būtų džiugus, savo mokykloje stengiamės susikurti jaukią ir šiltą aplinką. Turbūt nė vienas neįsivaizduojame advento be pagrindinio jo simbolio – vainiko, o Kalėdų – be kalėdinės eglutės.

Neįprastas penktadienio rytas. Lauke skamba muzika, linksmi šurmuliuoja mokiniai ir mokytojai. Ir štai - trys, du, vienas – Kalėdų eglutė įžiebta.

Kad kiekvienas pajustų artėjančių švenčių dvasią, buvo pasiūlyta puiki idėja – mokyklos bendruomenei nusipinti advento vainiką. Pajutome bendrystę, nuoširdų susitelkimą, dvasinę šilumą.  O antradienį ant pačių bendruomenės narių nupinto advento vainiko tradiciškai uždegėme pirmąją advento žvakelę.

 

Režisierės D. Gedvilienės atliekama giesmė „Ave Maria“, vaikų adventiniai sveikinimai ir nuoširdžios giesmelės suvirpino visų širdis ir pripildė jas šventinio laukimo. Kunigas K. Jaraminas pasveikino su prasidėjusiu adventu, primindamas šio laikotarpio prasmę.  Direktorė R. Arbatauskienė linkėjo šilumos, ramybės, vilties bei prasmingo švenčių laukimo.

2017-11-30 „Tautinis kostiumas - 2017. Etnojungtys“

2017 m. lapkričio 30 d. grupelė 7-8 klasių mokinių ir meninio ugdymo metodinės grupės mokytojai Daina Petrikienė, Aušra Gricienė, Tatjana Damulienė ir Raminta Lupeikienė  dalyvavo tarptautinėje metodinėje - praktinėje konferencijoje „Tautinis kostiumas - 2017. Etnojungtys“ Lietuvos valstybės atkūrimo  100- mečiui paminėti.

Konferencijos metu kartu su švietimo skyriaus specialistais, rajono mokyklų atstovais bei svečiais iš Latvijos  turėjome galimybę išklausyti Dr. E. Lazauskaitės, LNM etninės kultūros skyriaus vedėjos („Tautinis kostiumas – tautos materialios ir dvasinės kultūros išraiška“) bei Mažeikių muziejaus direktoriaus pavaduotojos, vyr. fondų saugotojos Raimondos Ramanauskienės („Mažeikių krašto tautinis kostiumas Mažeikių muziejaus fonduose“) pranešimų. Renginio metu vyko rajono mokyklų mokinių dailės ir technologijų darbų paroda, kurią savo pranešimais ir kūrybinėmis interpretacijomis papildė Mažeikių rajono ir Latvijos  mokyklų mokiniai ir mokytojai.

 

 Dėkojame Emilijai Bubliauskaitei, 8a klasės mokinei, perskaičiusiai pranešimą: „Tautinio kostiumo regioniniai ypatumai ir aksesuarai“ (mokytojos R. Lupeikienė ir A. Gricienė) bei 7-8 klasių mokiniams, pristačiusiems muzikinę - choreografinę kompoziciją  „Tu girele Lietuvos“ ( mokytojos D. Petrikienė ir V. Slivskienė). Parodoje išeksponuoti mūsų mokyklos 8-os klasės mokinių piešiniai (mokytoja R. Lupeikienė), išsiuvinėtų delmonų pavyzdžiai (mokytoja T. Damulienė) bei 10 klasės mokinių sukurti galvos apdangalai (mokytoja A. Gricienė).

2017-11-29 „Mano vaiko laisvalaikis“

Lapkričio 29 d. pradinių klasių mokytojų metodinė grupė pakvietė tėvelius diskusijai - praktiniam užsiėmimui „Mano vaiko laisvalaikis“. Mokytoja Zita Savickienė supažindino su laisvalaikio leidimo formomis, pristatė anketos rezultatus. Tėveliai aktyviai įsijungė į diskusiją ir pasidalijo savo mintimis, kaip laisvalaikį leidžia jų vaikai.   Daug puikių emocijų sukėlė mokytojos Nidos Gudavičienės  surengtas  praktinis  keramikos užsiėmimas tėveliams. Tai dar vienas laisvalaikio leidimo būdas. 

« 1 2 »

9087 lankytojai aplankė iš viso 6 lankytojai aplankė šiandien